Du er her: Forsiden Prosjekter Alnabru containerterminal

Alnabru containerterminal


Alnabruterminalen har en målsetning om å fremstå som en miljøvennlig godsterminal i Europeisk målestokk. Terminalen er byens største transportsentral.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket
Areal/Størrelse: Ca 80 daa
Kostnad inkl mva: 14 mill.
Landskapsarkitektene har valgt å betrakte stedet som et kulturlandskap for logistikk. Det har vært et mål å finne virkemidler som kan løfte fram de særegne og kraftfulle kvalitetene i terminalområdet, og understreke og tydeliggjøre dem både for de reisende og naboskapet. Vegetasjon er derfor planlagt med utgangspunkt i linjer, rytme og grafiske elementer. Vegetasjonsstrukturene skal oppleves i fart, gi en karakteristisk ramme og skal ha en effekt fra første dag.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape