Du er her: Forsiden Prosjekter Aktivt møtested: «KAMELEO

Aktivt møtested: «KAMELEON»


Utkastet vant 1. premie i konkurransen om Aktivt møtested i Kristiansand i 2002-03. Arrangør for konkurransen var Kulturdepartementet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Oppdragsgiver/Byggherre: Kristiansand kommune, Parkvesenet

De bærende elementene i «KAMELEON» er aktivitetsfeltet og aktivitets-maskinen. Aktivitetsmaskinen er selve ryggraden. Den er utformet som en svevende gangveg, en brokonstruksjon som i seg selv både er ganglinje, møteplass og et aktivitetsanlegg. Aktivitetsmaskinen er tenkt som et universelt utformet modulopplegg, men kan også tilpasses andre steder/ andre brukere og kan derigjennom endre seg - som en kameleon.

Det legges vekt på fleksibilitet og flyttbare elementer. Såkalte «funhouses» er plassert i sentrale knutepunkt og kan ha ulik funksjon. Samme universelle tankegang preger også aktivitetsfeltet på bakkeplan, der en ser for seg at framtidige aktiviteter skal innpasses i samme raster på ti ganger ti meter. På den langstrakte tomten i Kristiansand plasseres soner med ulike belegg i en rekke foran den bratte skråningen opp mot Baneheia og her er rasteret et hjelpemiddel til å binde de ulike sonene som anlegget består av sammen, for eksempel asfaltflatene, områder med gummibelegg, sand, gress, grus betong osv.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape