Du er her: Forsiden Prosjekter Akselberg kalkbrudd

Akselberg kalkbrudd

- Brønnøy

Brønnøy Kalk AS tar ut stein til papirproduksjon fra et stort kalkbrudd i Brønnøy kommune. Kommunen har et variert landskapsbilde med skogkledde daler og mengder av små vann og fjorder. SWECO Grøner har bistått Brønnøy Kalk med reguleringsplan og konsekvensutredning for en større utvidelse av bruddet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Beliggenhet: Brønnøy kommune, Nordland
Oppdragsgiver/Byggherre: Brønnøy Kalk A/S
Prosjektperiode: 1998-2050
Areal/Størrelse: 3900 daa (alt. 1) / 4500 daa (alt. 2)
Landskapsutredningen gir en vurdering av hvilke konsekvenser en utvidelse av bruddet vil få for landskapsbildet i området. Visualiseringer har vært brukt aktivt i planprosessen for å gi bruddet en utforming som er tilpasset omgivelsene. Bruddet vises her i tre faser: dagens situasjon, uttaksperioden og istandsatt brudd.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape