Du er her: Forsiden Prosjekter Adamstuen kollektivknutepunkt

Adamstuen kollektivknutepunkt


Trikkeholdeplassen i Sognsveien er oppgradert til høystandard holdeplass, og plassen på Adamstuen er revitalisert til et funksjonelt og hyggelig byrom.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum, mellom Sognsveien/Ullevålsveien
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2009-2012
Prosjektansvarlig: Gabriele K. Røkenes MNLA og Markus Naue
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gabriele Røkenes MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Line Beate Løvlien og Jardar Valand, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Entreprenør: Østlandske vei og betong
Anleggsgartner: SL-steinlegging
Annet: Detaljplan, reguleringsplan, byggeplan og byggeoppfølging.

Gulvet består av granittbelegg og gul kvartsittgrus. Det er etablert sittegrupper og plantebed. Deler av eksisterende trikkeskinne/vendesløyfe over plassen er beholdt som et historiefortellende element i belegget. Eksisterende lindetre står sentralt på plassen. For å skape en visuell skjerm mot Sognsveien er det etablert en dobbelt hekk av agnbøk og barlind. Prosjektet har tilrettelagt for sykkeltrase, langsgående parkering, bussholdeplass og taxiholdeplass i tilstøtende gater.

Foto:Gabriele K. Røkenes og Sylvia Piamonte Samuelsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape