Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013 Uravstemming i NLA

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  Uravstemning i NLA

  24.04.2015 | MV

  Etter en intern mobilisering blant NLAs medlemmer, er det samlet inn 115 krav om uravstemming, altså fra mer enn de nødvendige 10 % av medlemmene. Ergo blir det avholdt uravstemning også i NLA angående ny, felles arkitektorganisasjon samtidig med NIL og NAL i juni.

  På NLAs årsmøte i Bergen 18. april 2015 var det avstemning om opprettelse av ny felles arkitektorganisasjo med NIL og NAL. 197 stemte for, 169 stemte mot og 19 stemte blankt. Det var nødvendig med 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene i sak 8 om opprettelse av ny, felles arkitektorganisasjon for å legge ned NLA og delta i opprettelse av ny, felles organisasjon, dermed falt forslaget.

  På bakgrunn av dette resultatet, ville ikke president Aase Hørsdahl kreve uravstemning. Etter at resultatet  var klart på årsmøtet, ble det diskusjon om hvorvidt det likevel burde avholdes uravstemning eller ei. Den største debatten på årsmøtet handlet om dette.

  Noen medlemmer mobiliserte i etterkant av årsmøtet og fikk samlet inn ca 115 krav om uravstemning, pr 24.4. Ergo vil det bli avholdt uravstemning om saken i fellesskap med NIL og NAL som opprinnelig tenkt. Det forutsettes da at saken om ny felles organisasjon går igjennom på NILs landsmøte 25. april og NALs representantskapsmøte 8. mai.

  Reglene for uravstemning i NLA
  I henhold til vedtektenes punkt 3.1.9 skal uravstemning blant foreningens medlemmer avholdes «når det blir krevd av styrets leder, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet gir reglement for uravstemning. Avstemningsresultatet er ikke bindende for årsmøtet, unntatt i det tilfelle som omhandles av punkt 6, og kan innankes for ekstraordinært årsmøte etter punkt 3.1.6.»

  Reaksjoner på framgangsmåten
  Enkelte medlemmer har reagert på framgangsmetoden ved innsamlingen av krav om uravstemning som har gått ut til alle MNLA digitalt. I kravet var det benyttet en flettemetode slik at navnene på hvert enkelt medlem sto oppført under kravets signaturlinje. Dette ble av flere oppfattet som et overtramp. Men det er altså ikke gyldig uten fysisk signatur og scan.

   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape