Du er her: Forsiden Artikler 2018 Team søkes til å forme minnestedet etter 22. juli

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Statsbygg

Team søkes til å forme minnestedet etter 22. juli

29.01.2018 | MV

Statsbygg søker team til å forme minnestedet etter 22. juli, ved Utøyakaia i Hole kommune. Statsbygg ønsker tilbud fra tverrfaglige team på inntil fire personer, hvorav én landskapsarkitekt.

Øvrig fagkompetanse står teamet fritt til å sette sammen selv. Kompetansen kan for eksempel være innen arkitektur, kunst eller kulturhistorie. Se saken på hjemmesiden til Statsbygg.

Saken ble publisert på TED og Doffin 15. januar. Konkurransedokumentene ligger på Mercell-portalen.

Teamene må levere tilbud innen 26. februar. Statsbygg vil velge team ut fra sammensetning, referanseprosjekter og oppgaveforståelse. Det skal ikke tegnes løsningsforslag som en del av tilbudet. Utformingsfasen starter etter at teamet er engasjert.

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli skal etableres ved Utøyakaia i Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide skisseprosjekt og reguleringsplan. Oppdraget gjelder utforming av minnested og tilhørende omgivelser på kaia. Utformingen skal gi et verdig og vakkert minnested med kunstneriske kvaliteter. Det skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper samt nåværende og framtidige generasjoner.

Last ned Tilbudsinvitasjonen fra Statsbygg (pdf)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape