Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Statens vegvesen ute med kjeftesluk som skal forhindre oversvømmelser

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen

Statens vegvesen ute med kjeftesluk som skal forhindre oversvømmelser

07.11.2017 | MV

Oversvømmelser av veier kan fort bli kostbare. Tre oppfinnsomme personer i Statens vegvesen har pønsket ut en mulig løsning på akkurat dette.

Byggeleder Thomas Holst, landskapsarkitekt Kirstine Laukli og Tore Braaten har i samarbeid med Ulefos utviklet og spesiallaget et nytt kjeftesluk som er tilpasset en ny vei i Drammen.Det var under planleggingen av utvidelsen av veien, at ideen om å utvikle og bygge et spesialsluk til å ta seg av store mengder regnvann tok form. – Der vanlige sluk tar imot regnvann fra veibanen og leder det rett ned i avløpsnettet, vil dette sluket leder noe av vannet ut igjen på baksiden og ut i et regnbed via en spesialbygd kanal, forklarer Tore Braaten til Drammens tidende.

Vanner beplantningen
Sluket har fått navnet LOD Drammen. Det er bygd for å ta imot større mengder vann enn normalt, og distribuerer deler av overvannet ut i regnbed på utsiden av veien. I tillegg er kjeftesluket bygd slik at man kan styre vannet inn i et lukket rørsystem – noe som må gjøres vinterstid når grøftene kan bli tette med is og snø. Kjeftesluket skal både bidra til å hindre oversvømmelser og fordele og fordøye overvannet ut i beplantede regnbed langs veien. – Slukløsningen inngår i etatens egne forsknings- og utviklingsprosjekter. Regnbed og kjeftesluk skal bidra til å avlaste eksisterende avløpsnett, forteller Kirstine Laukli.

Nytt og uprøvd
Byggeleder Thomas Holst har tro på at de om lag 30 spesialbygde kjefteslukene langs 700 meter av Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil bli en suksess. Dersom forholdene ligger til rette, kan sluket også være svaret på hvordan hyppige oversvømmelser kan unngås.

Kjefteslukene er bygd inn i kantsteinen langs veien på en måte som gjør de både driftssi- kre og tra kksikre. Forskere ved Norges vassdrags- og energidirektorat mener at bruken av regnbed kan redusere omfaren med opptil 50 prosent, og her har kjeftesluket en viktig funksjon.
– Siden dette er helt nytt og ikke prøvd ut før her i Drammen, kan det godt hende det trenger visse justeringer og tilpasninger. Men det skal bli interessant og spennende å se hvordan det fungerer i praksis.

Kilde: Drammens tidende fredag 3.11.2017, Anne-May Tjugum

Les også om kjeftesluket på hjemmesiden til Ulefos

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape