Du er her: Forsiden Artikler 2019 Skedsmo kommunes byggeskikkpris 2019 til Portalen

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: OBOS

  Skedsmo kommunes byggeskikkpris 2019 til Portalen

  10.05.2019 | MV

  Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019 tble torsdag 9. mai tildelt Landskaperiet as, LPO arkitekter as og Riss as for kvalitet i utførelse og vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør for Scandic hotell Lillestrøm (Portalen) og tilliggende offentlig rom.

  Juryens begrunnelse
  Lillestrøm vokser. På tegnebord og i plandokumenter ser vi konturene av en by og en stedskarakter som er i sterk endring. Portalen vil, kun i kraft av sin skala og utnyttelsesgrad, endre føringene for videre byutvikling i Lillestrøm. Prosjektet utfordrer lokal byggeskikk og setter en ny standard for tetthet, høyder og volum i sentrum. Samtidig etableres ideen om Sentrum Syd som noe annet enn det historiske sentrum nord for toglinjene. Prosjektet er den første fysiske manifestasjonen av neste generasjons urbanitet i Lillestrøm, og starten på en langsiktig transformasjon av Lillestrøm syd. For byutviklingen i Lillestrøm vil det fra nå av være en tid før, og en tid etter Portalen.

  Portalen er svært omdiskutert i Lillestrøm. Juryen anerkjenner de kritiske røster som påpeker problematiske sider ved prosjektet, og vil trekke frem byggets fasade mot Kanalveien som lite vellykket, og som et eksempel på hvordan man ikke bør bygge i en bymessig kontekst i fremtiden.

  Juryen gir dermed ikke prisen til hele Portalen som sådan, men ønsker å bruke anledningen til å framheve de positive urbane kvalitetene prosjektet skaper. Prisen gis med begrunnelse i den helhetlige opplevelsen av diagonalen og plassrommet i forkant av hotellet ut mot Dampsagveien/Stillverksveien, og hvordan det offentlige rommet forlenges inn i hotellets utadrettede arealer. Vi håper med dette prisen kan bidra til et mer nyansert ordskifte om byens videre utvikling, utover en debatt om kun etasjer og høyder.

  Byplangrep
  Ved å dele tomten i to, har arkitekten etablert en diagonal passasje som tydeliggjør forbindelsen mellom jernbanestasjonen og framtidige transformasjonsarealer rundt dagens varemesse. Det berømmes at utbygger har satset på små næringsarealer, lokalt preg og utadrettede virksomheter. Grepet gir området en tidsriktig urban karakter og menneskelig skala på bakkeplan som bidrar til å bryte ned opplevelsen av de store og dype volumene.

  Landskap
  Utforming og materialbruk i dekker, kanter og trapper vitner om en vilje til kvalitet i uterommene, og det er lagt ned betydelige ressurser, kunnskap og tid til detaljering for å få til gode og holdbare løsninger. Det er bl.a. jobbet med rotvennlig forsterkningslag for å få plass til nødvendig vekstjord i et urbant miljø med mange underliggende konstruksjoner. Torget er det første offentlige rom på jernbanens sydside med en utpreget urban karakter. Møblering og beplantning gir plassen en intim skala som fungerer godt alene, men også i samspill med det større åpne rommet foran jernbanestasjonen - en plass for hverdag og fest.

  Interiør
  Hotellet, og den øvrige tilliggende bebyggelsen, har åpne fasader med utadrettede publikumsfunksjoner på gateplan mot plassen og diagonalen. «Bruket», som er hotellets kafé/bar og restaurant, har fokus på lokal identitet og kortreiste råvarer. Tilgangen er ikke begrenset til hotellets gjester, men representerer et fullverdig serveringstilbud som inviterer til byliv for hele byens befolkning. Interiøret er spesialdesignet av interiørarkitektene i Riss og spiller på Lillestrøms industri- og håndverkshistorie. Den industrielle stilen med detaljer i tre, metall, fliser og skinn gir hotellets interiør en egenart og lokal forankring som skiller seg fra kjedehotellenes sedvanlige hotellestetikk. Materialpaletten har gjenklang også i eksteriør og uterom, som gir prosjektet et helhetlig inntrykk.

  Konklusjon
  Juryen vil berømme helheten og grepene som er gjort i forbindelse med torget og diagonalen i samspill med hotellets bakkeplan. Med det nye torget og diagonalen har Lillestrøm fått et nytt offentlig byrom med høy grad av kvalitet i materialer og utførelse, både inne og ute, og et byplangrep som legger til rette for videre utvikling av Sentrum Syd.

  På vegne av juryen 2017-2020:
  - Magnus Jørgensen (leder av jury- representant fra Norske Arkitekters Landsforbund)
  - Torun Hognestad (representant fra Norske landskapsarkitekters forening)
  - Anne Marie Lervik (leder av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk
  - Jan Petter Myrvold (medlem av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk)
  - Per Christian Tellefsen (avdelingsarkitekt, plan- og bygningsavdelingen)

   Detalj ved inngangsparti til næringlokalene, med plasstøpte murer-kopi
  Detalj ved inngangspartiet til næringslokalene, med plass-støpte murer. Foto Landskaperiet.

  Blomsterengen ligger som et stort sammenhengende felt med tydelig kantavgrensing-kopi
  Blomsterengen ligger som et stort sammenhengende felt med tydelig kantavgrensing. Foto: Landskaperiet

  Kilde: Pressemelding fra Skedsmo kommune

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape