Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2016 Skansekaia har fått Ålesund kommunes Byggeskikkpris 2016

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Siri A. Myklebust/Gullik Gulliksen Vest AS

Skansekaia har fått Ålesund kommunes Byggeskikkpris 2016

30.11.2016 | MV

Plan- og byggesakutvalget i Ålesund kommune har vedtatt å tildele Byplansjef Olav Høydals minnespris (Byggeskikkprisen) for 2016 til utbyggingen på Skansekaia.

Prisen tildeles byggherren Skansekaia utvikling AS, arkitekt Slyngstad Aamlid arkitekter AS og Gullik Gulliksen Vest AS ved landskapsarkitekt MNLA Siri A. Myklebust i samarbeid med Gullik Gulliksen AS
De tre bygningene og tilhørende uteområder har transformert et nedslitt kaiområde til en ny og attraktiv del av byen, heter det i begrunnelsen fra byggesakutvalget. Utbyggingen på Skansekaia ertstattet blant annet den gamle havneterminalen på nordsida av bysentrum, med blant annet Hurtigruta som fast gjest. Det meste av prosjektet sto ferdig rundt juletider i fjor, med ferdigstillelse et stykke ut på nyåret.

Det største byggeprosjektet på mange år
Byggeprosjektet omtales som det største og viktigste byggeprosjektet i Ålesund sentrum på mange år. Et enstemmig utvalg roser både høyden på bygningene, materialbruk og fargevalg på fasadene. Ikke minst får uteområdene mye skryt. «Prosjektet bidrar gjennom sin bevisste satsing og vektlegging på offentlige plassdannelser, parkområder og kaipromenade til å revitalisere Brosundets nordlige utløpsområde for allmenheten».

Fornøyde politikere
– Vi er veldig fornøyde med resulatet av denne utbyggingen. Den har gitt et nytt løft til en bydel som kanskje har lagt litt brakk, sier Anne Kristin Bryne (Ap), nestleder i plan- og byggesakutvalget, til Sunnmørsposten. Hun mener byggene er godt tilpasset den øvrige bebyggelsen i området, og framhever verdien av uteområdene som særlig viktige for byen ettersom de er estetisk vakre og tilgjengelige for alle.

Prisutdeling i desember
Hun roser utbyggeren for positive endringer i prosjektet, etter innspill undervegs i en lang prosess slik at resultatet skulle bli best mulig. Prisen består av en plakett med innskrift, samt et diplom. Byggeskikkprisen deles ut på bystyrets siste møte før jul.

SkansekaiaX_Siri A Myklebust-kopi
Foto: Siri A. Myklebust

Om prisen
Byplansjef Olav Høydals minnepris (Byggeskikkprisen)
Er en motivasjon til og en påskjønnelse i arbeidet med å bedre byggeskikken i Ålesund.
Prisen kan tildees huseiere og byggherrer for nybygg, tilbygg eller rehabilitering. Byggeprosjekt må utmerke se med god arkitektur, på en fortjenstfull måte være tilpas byens eldre bygningsmiljø, eller ivareta lokal byggeskikk håndverkertradisjon.
Byggeskikkprisen utdeles årlig. Den består av en plakett med innskrift og et diplom.

Kilde: Lars Inge Skrede, Sunnmørsposten "Fra ris til ros på Skansekaia" 9.11.2016

SkansekaiaXXXX_Siri A Myklebust-kopi
Foto: Siri A. Myklebust

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape