Du er her: Forsiden Artikler 2018 Seminar om multifunksjonell urban grønnstruktur 12.3.

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Arild Sørensen, regjeringen.no

Seminar om multifunksjonell urban grønnstruktur 12.3.

27.02.2018 | MV

Her får du anledning til å treffe noen av Norges fremste forskere innenfor jord, planter og grøntstruktur. Seminaret ønsker å tilrettelegge for god læring, gode samtaler og nettverksbygging. Det er begrenset antall på 40 personer - førstemann til mølla.

Velkommen til Seminar om multifunksjonell urban grønnstruktur et samarbeid mellom NIBIO og FAGUS . NIBIO driver forskning og utviklingsarbeid på temaer som er viktig for grøntanlegg og grønne byromsinteriør, og vil formidle nytt fra det som foregår av aktivitet. Samtidig ønsker NIBIO gjennom gruppearbeidet også å få innspill fra aktører i næringen som kan gi grunnlag for å løfte fram ny aktivitet og nye brukerfokuserte prosjekter. Med seminaret ønsker vi å tilrettelegge for god læring, gode samtaler og nettverksbygging. Dagen vil brukes til en blanding av faglige foredrag og gruppearbeid.

Tid: mandag 12. mars kl 9-17 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.
Link til påmelding

Program
09:00 - 09:30 Mingling og smørbrød
09:30 - 09:40 Velkommen til seminar (Håkon Borch)
09:40 - 10:30 Tilbake til naturen - Trender og utfordringer i utforming og skjøtsel av grønne byrom (T. Randrup)
10:30 - 11:00 Økologisk restaurering og biologisk mangfold i urbane områder (H.M. Hanslin)
11:00 - 11:30 Nytteverdier og begrensinger for bruk av busker og trær i byer og tettsteder (A. Sæbø)
11:30 - 11:45 Pause
11:45 - 12:15 Riktig jord til riktig bruk (T.K. Haraldsen)
12:15 - 12:45 Urbant overvann og byvassdrag - forbedring av vannkvalitet og fordrøyning med
grønnstruktur (T. Mæhlum)
12:45 - 13:30 Lunsj
13:30 - 15:00 Gruppearbeid
Tre grupper som arbeider med tre temaer:
·         Økologisk restaurering og biologisk mangfold i urbane områder
·         Bytrær og grønt interiør i byrom
·         Grønne tak og vegger, blågrønne arealer i byrom
15:00 - 15:15 Kaffepause
Fellessesjon
15:15 - 15:45 Oppsummering gruppe 1 med fellesdiskusjon
15:45 - 16:15 Oppsummering gruppe 2 med fellesdiskusjon
16:15 - 16:45 Oppsummering gruppe 3 med fellesdiskusjon
17:00 Avslutning fagseminar
17:00 - 18:00 Fellesmiddag for de som har tid og lyst (egen påmelding)

Målgruppe
Seminaret egner seg for folk som arbeider med kommunal park- og grøntanleggsforvaltning, store samferdselsprosjekter (Bane NOR, Statens vegvesen, Nye veier m.fl.), jordprodusenter, entreprenører og anleggsgartnerfirmaer, landskapsarkitekter m.fl.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape