Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Restaurering av urbane vassdrag. Fagtreff 8. mai

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Bjørbekk & Lindheim

Restaurering av urbane vassdrag. Fagtreff 8. mai

28.04.2017 | MV

Hvordan oppnå et resultat der både naturen, beboerne og byen tas hensyn til? Tekniske løsninger og arkitektur som etterlikner det naturen ellers er så god på, blir presentert på et fagtreff som Norsk vannforening arrangerer i Oslo 8. mai.

Når tidligere rørlagte bekkeløp åpnes, gjenopptas mulighetene for rekreasjon og naturopplevelser, samtidig som bekken igjen kan fungere som flomvei. Men det oppstår også en del utfordringer når vi etterstreber at de urbane vassdragene skal likne på naturlige vannforekomster med planter og dyreliv, samtidig som de skal inngå i byens arkitektur.

Norsk vannforening arrangerer et fagtreff som belyser noen av de utfordringene i slike kompromisser der hensynet til tilgjengelighet for folk, forsvarlig vannkvalitet, naturmangfold, flom, landskap, arkitektur og teknisk infrastruktur inngår. Kriterier for utforming av bekker, eksempler på gjennomførte restaureringsprosjekter og nye kommende prosjekter vil bli presentert. Likeledes løsninger for teknisk design som skal etterlikne det naturen ellers er så god på, og hvor man avveier hensynene for å oppnå et resultat der både naturen, beboerne og byen tas hensyn til.

Til program og påmelding.
Fagtreffet er gratis, men det er begrenset antall plasser.
Sted: Forskningsparken (flyttet fra NVE, Middelthunsgate 29, Oslo)
Arrangør: Norsk vannforening

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape