Du er her: Forsiden Konkurranser Norge Parallelloppdrag: Nytt nabolag på Frysja, frist 13.10

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ByplanOslo.no

Parallelloppdrag: Nytt nabolag på Frysja, frist 13.10

03.10.2017 | MV

Plan- og bygningsetaten i Oslo inviterer til parallelloppdrag om nye byrom på Frysja. – Vi ønsker forslag til løsninger som bidrar til å gjøre Frysja til et attraktivt boområde og en god møteplass for både naboer og nye beboere, sier Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling.

Plan- og bygningsetaten har ute et parallelloppdrag i Doffin om Frysja – nytt nabolag.
Oppdraget ligger på Doffin.

Frysja industriområde står foran en stor transformasjon fra industri og lager til et unikt og attraktivt boligområde med anslagsvis 1500 til 2000 nye boliger.– Gjennom oppdraget vil vi få synliggjort potensialet som ligger i utviklingen fra industri til nabolag, sier Moe.   – Frysja skal bli et unikt, trygt og attraktivt boområde i Oslo der byen møter Marka.

Et av de mest sentrale offentlige rommene på Frysja vil være den nye allmenningen som går på tvers av området og som strekker seg fra grøntområdene i vest til den frodige løvskogen ved Akerselva i øst.– Tre deltagerteam vil få oppdrag om å vise hvordan en allmenning med gangbro, torget og gate kan utformes og bidra positivt til områdets framtidige stedsutvikling, forklarer Moe.

Plan- og bygningsetaten inviterer tverrfaglige grupperinger til å delta, og hvert team vil bli honorert med kr. 300.000. Tilbudsfrist er 13. oktober.

Skolegården til den nye skolen skal fungere som en offentlig møteplass i nabolaget og oppfattes som en sammenhengende del av allmenningen. I forlengelse av allmenningen kommer det en ny gangbro som vil gi gående og syklende en ny forbindelse på tvers av elva. Allmenningen og Frysjaveien møtes i Frysja torg. Frysjaveien skal utformes med gode forbindelser for gående og syklende.

Rapporten fra parallelloppdraget vil danne grunnlag for kommunens anbefaling for videre arbeid, og skal gi rammer for forprosjekt samt regulering av byrommene og gangbroen.

Et parallelloppdrag er en utredningsform. Gjennom parallelloppdrag kan flere team engasjeres til utredning av samme oppgave, og det utpekes ingen vinner. Det er heller ikke påfølgende oppdrag som deltakerne konkurrerer om å bli engasjert til.

Oppslag i Byplan Oslo http://byplanoslo.no/content/frysja-kvalitet-og-kvantitet

Oppslag om saken i Akerselvas venner 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape