Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Offentlig høring - Krav til utforming av grøfteprofil

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: VA-forum

Offentlig høring - Krav til utforming av grøfteprofil

24.11.2017 | MV

Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til nye krav til utforming av grøfteprofil. Forslaget er lagt til høring, med frist 15. desember.

Bakgrunn for reviderte krav

Grøfteutforming er omtalt både i håndbok N200 Vegbygging og håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområde. Kravene i disse bøkene er motstridende, og det er dermed uklart for brukerne hvordan grøfter skal utformes. Det er utarbeidet forslag til nye felles normalkrav for utforming av grøfter og sideterreng.

Forslaget er nå lagt ut på offentlig høring på vegvesen.no.
 
På høringssiden er det lagt ut høringsnotat, forslaget til nye krav, grunnlagsnotat og høringsinnspill fra intern høring. De samme dokumentene kanlastes ned her.
 
Frist for høringsinnspill er 15. desember.

Interne høringsuttalelser (pdf 27 s.)

Grunnlagsnotat intern høring (pdf 12 s.)

Nye krav til utforming av grøfteprofil (pdf 9 s.)

Høringsnotat offentlig høring - Nye krav til utforming av grøfteprofil  (pdf 4 s.)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape