Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Nytt styre i NLA

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Mona Vestli

Nytt styre i NLA

03.04.2017 | MV

Under årsmøtet på Jeløy Radio lørdag ble Bjarne Aasen utnevnt til æresmedlem i NLA, og det ble valgt ny president og ny visepresident. Etter en rekke turbulente årsmøter der det har vært spørsmål om å nedlegge foreningen for å gå inn i en ny, felles arkitektorganisasjon, var det i år ingen spesielt kontroversielle saker.

Til stede i salen: 33 stemmeberettigete medlemmer, de hadde med seg 53 fullmakter, slik at det var tilsammen 86 stemmer. Til annen gangs behandling var saken om presidentens virketid fra ett til to år, den ble godkjent av årsmøtet.

Sak 9 Kriterier for medlemskap - orientering ved Kjersti Håbjørg. Styret har etter endt vurdering valgt å ikke fremme forslag om forhåndsgodkjenning av andre masterutdanninger, men ønsker å åpne for medlemmer med masterutdanninger i tilgrensende disipliner, dersom masteroppgaven faller inn under betegnelsen landskapsarkitektur. Hovedgrunnlag for opptak er Master i landskapsarkitektur.
For eksempel vil 3-årig LING-studie med påkøgende 2-årig master på AHO gi grunnlag for direkte opptak.

Karsten Jørgensen satt i redigeringsgruppa og kom med forslag til presisering av vedtaksformuleringen:

Følgende praksis gjennomføres når søkere med annet studieløp enn fem-årig profesjonsstudium i landskapsarkitektur søker, søkerne må legge ved:                 
1. Dokumentasjon  på mastergrad med en profil i landskapsarkitektur fra studiested
2. Abstrakt av masteroppgaven
3. Anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/senior landskapsarkitekt

Avstemningen viste 7 stemmer mot, 1 stemmer blankt, resten stemmer for.

Sak 13 – Fastsettelse av kontingentsats. Her ble det etterlyst analyser av beregningene for kontingentøkning og det ble uttrykt ønsker om nærmere strategiske begrunnelser. Det antas også å være en viss potensielle medlemsmasse av landskapsarkitekter i Norge som har valgt å stå utenfor NLA, om det var mulig med en kartlegging – f.eks via en medlemsundersøkelse om hva skal til få å få dem til å melde seg inn.

Sak 14 – Valg. Valgnemnda var ikke til stede, så ordstyrer Arild Johnsen gikk gjennom innstillingen.
Valg på ny president ble foretatt skriftlig – Rainer Stange ble valgt med 85 stemmer.
Som ny visepresident i NLA ble Pål Dixon Sandberg valgt. Nytt styremedlem med særlig ansvar for IFLA 2019 er Anna Holand.

Kontrollkomiteens har gått gjennom referater fra årsmøtet 2016, styremøtereferater avholdt i perioden og styrets årsmelding. Gjennomgangen viser et høyt aktivitetsnivå i foreningen. Styret har hatt økonomi på dagsorden på alle styremøter i 2016. Kontrollkomiteen er tilfreds med dette.

 Aarsmote2017-kopi

Nytt styre i NLA: Fra v. Internasjonal delegat Yngvar Hegrenes, ny president Rainer Stange, Mads Engh Juel, Kjersti Håbjørg, Ann-Kjersti Johnsen, æresmedlem Bjarne Aasen, avtroppende president Aase M. Hørsdal, ny visepresident Pål Dixon Dandberg. Nyvalgt styremedlem Anna Holand var ikke tilstede. Foto: Mona Vestli

   

 Annabel og Amir    
Annabel Danson NLA Oslo/Akershus og
Amir Hassanbeygi, NLA Østfold
 

 Annabel og Rakel
Annabel Danson NLA Oslo/Akershus og 
Rakel Fredriksen, NLA Troms.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape