Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2013 Ny utgave av magasinet Kote

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Magasinet Kote

Ny utgave av magasinet Kote

21.10.2013 | MV

Magasinet KOTE er et uavhengig tidsskrift drevet av studenter og nyutdannede. KOTE er til for meningsytringer, fag, debatt, og formidling av kunnskap om våre fysiske omgivelser. Vi ønsker å belyse omgivelsene våre på en nyansert måte med bidragsytere fra ulike fagfelt, profesjoner og institusjoner.

KOTE er todelt, i form av en papirutgave og et nettmagasin
Tema for tredje utgave er "Presentasjon"
Slippfest arrangeres 25.10. på Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo, kl 19.30.
Se event på facebook.

Unknown

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape