Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Nordisk nettverk om bærekraftig byutvikling

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Marianne Gjørv

Nordisk nettverk om bærekraftig byutvikling

15.05.2017 | MV

Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Prosjektet er et av de norske formannsprosjektene i Nordisk ministerråd, og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene.

Er dette noe for din kommune/ by/ byregion gå inn på linken og send inn en søknad.
Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kan ikke delta i prosjektet.

Vi søker etter små og mellomstore byer og tettsteder som har jobbet spesielt med utviklingen av et
attraktivt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærek
raftig. Vi ønsker
samarbeid med byer og tettsteder som kan vise til et tverrsektorielt og tverrfaglig arbeid, gjerne også på
tvers av administrative grenser. Betydningen av samspill mellom by og omland for økonomisk utvikling, og
erfaring med å involvere innbyggere og andre aktører på nye måter er særlig relevant.

Last ned pdf med utlysningen
Søknadsfrist er 29. mai

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape