Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013 NLAs årsmøte 2015

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  NLAs årsmøte 2015

  21.04.2015 | admin

  53 stemmeberettigede i salen, medbringende 332 fullmakter, til sammen 385 stemmer dvs 53 % av NLAs medlemmer. Spenningen var knyttet til sak 8 - om å opprette ny felles arkitektorganisasjon. Opptellingen etter den skriftlige avstemmingen - inklusive årsmøtedeltakere og fullmakter - viste at 197 stemte ja, 169 stemte nei og 19 stemte blankt. Det var nødvendig med 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene, dermed falt forslaget.

  NLA_RS-2015
  Foto: Rainer Stange

  Debatt før avstemningen
  President Aase M. Hørsdal holdt en innledende orientering om prosessen rundt beslutningsgrunnlaget og om hovedtrekkene i innholdet. Det var satt av en drøy time til diskusjon. Mange av de tilstedeværende hadde spørsmål angående beslutningsgrunnlaget, som forelå 17. mars.

  Les Beslutningsgrunnlaget

  Uklarhet om hvordan landskapsarkitektur ivaretas i ny felles organisasjon 
  Det generelle inntrykket var at dette ikke var beskrevet godt nok. Blant annet ble det oppfattet som mangelfullt beskrevet i vedtektene hvordan faget skal ivaretas.    

  Lokalavdelingskontakten for NLA Oslo/Akershus stilte spørsmålet «om beslutningsgrunnlaget er 100 % fastlagt, eller kan det forhandles videre fram mot uravstemningen? - Mange medlemmer lurer på dette.»

  Det kom flere kommentarer til styresammensetningen i ny organisasjon; styret skal bestå av i alt 7 medlemmer; 3 arkitekter, 1 interiørarkitekt, 1 landskapsarkitekt, 1 student og 1 ekstern. - «Skal ikke møbeldesignerne ha en representant i styret?» Alle styrets medlemmer skal rekrutteres av, eller oppnevnes av representantskapet.

  Hvem sitter i medlemskapsnemnda/opptakskomiteen for å vurdere «ukurante» søknader - hvordan skal den jobbe?

  Det er ikke vedtektsfestet at det er en landskapsarkitekt som skal være koordinator for det landskapsfaglige nettverket. - Når dette skal baseres på frivillighet - hva blir da forskjellen fra dagens frivillige arbeidsinnsats?

  For lite flertall for uravstemning - på årmøtet*
  Etter at resultatet fra avstemningen var klar, ble det diskusjon om hvorvidt det burde være uravstemning eller ei. Den største debatten handlet om dette.

  I henhold til vedtektenes punkt 3.1.9 skal uravstemning blant foreningens medlemmer avholdes «når det blir krevd av styrets leder, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet gir reglement for uravstemning. Avstemningsresultatet er ikke bindende for årsmøtet, unntatt i det tilfelle som omhandles av punkt 7, og kan innankes for ekstraordinært årsmøte etter punkt 3.1.6.»

  Presidenten konkluderte etter diskusjonen med at hun ikke vil framsette krav om uravstemning. Ellers var det en god og sivilisert stemning på møtet, som kun gikk en halv time på overtid.

  *) Tilføyelse 22.4.14: NLA-medlemmer har pr 22.4 tatt initiativ for å samle 1/10 av medlemmene for å stille krav om uravstemning.

  Nytt styremedlem
  Aase Margrethe Hørsdal tok gjenvalg som president. Det kom inn ett nytt styremedlem, Pål Dixon Sandberg, for Lene Stenersen som ikke tok gjenvalg.

  Referat fra NLAs årsmøte 2015
  ----
  Lenke til oppslaget på Arkitektnytt.no Nei til ny organisasjon (Ellinor Aas/ Martin Braathen, 18.3.2015)
  Lenke til moderniseringsgruppens rapport NLA i fremtiden (okt. 2014)

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape