Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NAL/Kjetil Husabø

NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

27.04.2017 | MV

Målet med Arkitekturprisen er å engasjere medlemmene i NAL, NIL og NLA til å stemme fram prosjektet med høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet. Det skal være en pris der medlemmene i de tre organisasjonene i felleskap kan diskutere og definere kvalitet, og bidra til en aktiv, konstruktiv og tverrfaglig diskusjon.

Gjennom å vektlegge det tverrfaglige aspektet og se på helheten i hvert enkelt prosjekt, skal vi få fram  de gode prosjektene på tvers av arkitekturfagene. Arkitekturprisen skal gå til et prosjekt av høy helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet som er ferdigstilt i Norge i løpet av de tre siste årene. Med prosjekt i denne sammenheng menes bygg-, plan-, landskap- og interiørprosjekter. Det er mulig å nominere prosjekter innenfor ett av fagområdene.

– Vi ønsker å styrke fellesskapet mellom arkitekturfagene og håper at medlemmene i de tre organisasjonene vurderer prosjektets helhetlige kvalitet og løfter hverandre fram, sier Petter N. Haug, konstituert adm.dir i NAL.

Gjennomføring
Alle medlemmer i NAL, NIL og NLA vil bli oppfordret til å nominere ett prosjekt. Prosjektene som nomineres må være realisert i perioden 2014 - 2016, eller innen 30. juni 2017. I tillegg inviteres lokalforeningene i NAL, NIL og NLA til å fremme inntil fem prosjekter hver.
Prosjektene kan befinne seg i hele landet, ikke bare i egen region.

Etter nominasjonsprosessen går de 20 prosjektene med flest nominasjoner (9 fra lokalforeningene og 11 fra medlemmene) videre til en avstemningsrunde. De 20 nominerte dokumenteres i NALs prosjektdatabase og presenteres på de tre organisasjonenes hjemmesider innen juli, slik at alle har mulighet til å sette seg godt inn i de nominerte prosjektene før avstemningen i august. Hvert medlem av NAL, NIL og NLA får da mulighet til å gi sin stemme til ett av de 20 prosjektene som er med i finalen. Prosjektet med flest stemmer vinner.

Kroner 100 000 i premie
Arkitekturprisen 2017 deles ut på Arkitekturdagen 21. september i Oslo. Premien er kroner 100 000, samt diplom og en plakett til å feste på selve prosjektet.

Har du et prosjekt du vil nominere?
I midten av mai kan du foreslå din kandidat. Over sommeren vil de 20 prosjektene med flest nominasjoner gå videre til finale og avstemning. Det vil bli sendt ut egen e-post med lenke til nominering i løpet av mai og deretter en epost i forbindelse med avstemning etter sommeren.    

Kriterier
1. Nominer prosjektet du mener har høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet.
2. Prosjektet må geografisk befinne seg i Norge.
3. Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene, 2014, 2015, 2016, eller innen 30. juni 2017.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape