Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Lysakers hjerte

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Ill.: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

Lysakers hjerte

28.11.2018 | MV

«Stor stas at forslaget «Lysakers hjerte» gikk helt til topps i den internasjonale konkurransen om utformingen av Lysaker T-banestasjon på Fornebubanen. Veldig gøy å få være en del av vinnerteamet.» sier Olav Stikbakke landskapsarkitekt MNLA

Vinnerteamet, som bestod av medarbeidere fra Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak, utformet et konkurranseforslag for Lysaker T-banestasjon ut fra en klar intensjon om å styrke sentrumsutviklingen på Lysaker. Dette skal skje ved å utvikle kollektivknutepunktet, der det skapes et attraktivt nytt sirkulært byrom. Stasjonstomten, som i dag er et restareal, vil kunne bli selve tyngdepunktet i Lysaker på grunn av sin strategiske plassering. Byrommet vil bli et sosialt møtested og et attraktivt offentlig rom med et tydelig arkitektonisk konsept.

Sirkelformen på byrommet tar opp de ulike retningene i området og virker samlende. Stasjonstorget vil tilby ulike soner for opphold og aktiviteter, og hovedatkomsten til stasjonshallen ligger sentralt på sirkelen. I tillegg til atkomstbygget foreslåes det å bygge en sekundær paviljong med cafe- og serveringsfunksjoner. De eksisterende byggene ved tomten innlemmes i prosjektet både via materialbruk og naturlig bevegelsesdistribusjon i området, og vil være attraktive lokaler for utadrettede virksomheter i framtiden.

Det eksisterende bymiljøet med elva, kantvegetasjonen og de gamle industribyggene integreres i, og forsterkes gjennom prosjektet. Kantvegetasjonen rammer inn byrommet, samtidig som siktlinjer over elven til den gamle trebebyggelsen er ivaretatt og danner et blågrønt bakteppe til plassen. Selve plassgulvet er foreslått lagt med store retningsfrie heller satt i barrikadedekke for en varm og rustikk utforming.

Prosjektet tilrettelegger for økt tilgjengelighet til elven via en ny promenade, sikrer god sykkelparkeringsdekning med egen inngang til stasjonshallen, og tilbyr en estetisk utformet stasjonshall med stor takhøyde opplyst av godt integrerte overlysspalter.

Se også
NRK: Slik blir stasjonene på Fornebubanen
Aftenposten: Disse skal designe stasjonene på Fornebubanen
NAL: Vinnere av Fornebubanen
Bygg.no: Dette er vinnerne i plan- og designkonkurransen for Fornebubanen

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape