Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 LANDSKAB 8-2017 er utkommet

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: Charlotte Skibsted

LANDSKAB 8-2017 er utkommet

21.12.2017 | MV

Det danske og nordiske tidsskriftet Landskab kom nylig med årets siste oppsummerende utgave.

fra redaktør Annemarie Lunds leder Ved årsskiftet:

I det første nummer af HAVEKUNST 1932 skrev C.Th. Sørensen et indlæg, han kaldte Ved Nytaar 1932. Her ville han at gøre en slags status for landskabsfaget, og han ville også forsøge at udstikke nogle retningslinjer for fremtiden.

I 1932 var HAVEKUNST kun i sit trettende år. C.Th. Sørensen påpegede, at selv om 1920’erne økonomisk set ikke var videre lovende, så var landskabsfaget trods alt i fremgang, såvel inden for det o entlige som i privat regi. C.Th. Sørensen opremsede de dengang nye opgaver, han så komme: rekreative parkplantninger, legepladser, sportspladser, kolonihaver, kirkegårde, menigmands have og de omfattende friarealer omkring boligbebyggelser. Det var året efter, at C.Th. Sørensen havde fået udgivet sin meget betydende bog Parkpolitik i Sogn og Købstad. Det var inden den første byg- gelegeplads i Emdrup var realiseret og før boligbebyggelser som Blidahparken og de sociale bolig- selskabers efterfølgende mange boligbebyggelser. Det var før de københavnske ringparker som Vigerslevparken og Krogebjergparken, før strandparker på Amager og op langs Øresundskysten, før kolonihaveområder som Solbakken i Helsingør og de ovale haver i Nærum. Det var langt hen ad vejen udelukkende grønne områder for den almindelige borger, det drejede sig om. Bygherren kunne være sociale boligselskaber eller det offentlige.

Indhold:
Vadehavscentrets landskab
Marianne Levinsen
 
Om små og store landskaber
Charlotte Skibsted
 
Munke Mose landskabspark
Charlotte Skibsted
 
Udvidelse af Herfølge Kirkegård
Charlotte Skibsted
 
Landskabspark ved VKR Holding
Charlotte Skibsted
 
Have til H.C. Andersens Barndomshjem
Charlotte Skibsted
 
Kamma Rahbeks have ved Bakkehuset
Charlotte Skibsted
 
De gode vejprojekter bliver steder i verden – en hyldest til
Ulla Egebjergs indsats for smukkere veje
Camilla Hedegaard Møller
 
Bogomtale
Lone van Deurs om Gravskrift eller …? Kirkegårdens betydning og fremtid
 
Summary
Pete Avondoglio

www LA817 forside

Innholdsforetegnelse

2017 Indeks over bidragsytere og artikler

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape