Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2013 Kurs i bærekraft for landskapsarkitekter

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Pål Hoff

Kurs i bærekraft for landskapsarkitekter

30.10.2013 | MV

NLA arrangerer kurs i bærekraftig planlegging med fokus på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Kurset skal gi innføring i og praktisk bruk av ulike verktøy innen «grønn planlegging» for landskapsarkitekter. Siste kurs er i Trondheim 21. november.

PÅMELDING TRONDHEIM 21.11

Blågrønn faktor (BGF)
er et verktøy for å skape en generell kvalitetsheving i uterom med tanke på god lokal vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Verktøyet skal sikre kvaliteter ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og permeable flater. Gjennom poengsetting av tomtens arealer motiveres til bruk av forskjellige blågrønne elementer i uterom, slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær. Verktøyet brukes i dag i flere europeiske land og er nå tilpasset til bruk for norske forhold, av landskapsarkitekt MNLA Katlinn Clavier (Dronninga landskap) i samarbeid med Cowi og CF Møller for Plan- og bygningsetaten i Oslo og Bærum kommuner. BGF er blitt et brukervennlig, fargerikt skjema, samlet på ett eneste A4-ark.

BREEAM Communities presenteres som en metode for god prosess og helhetlig tilnærming. Den kan brukes i helhetlige planleggingsoppdrag, enten som en metode eller som en del av BREEAM klassifisering.
Metoden har tre tidsfaser og 40 kategorier. Vi vil gå gjennom temaer og gjøre en case-oppgave som viser hvordan vi kan skape synergier mellom grøntstruktur, infrastruktur, arkitektur, sosiale forhold og medvirkning. Fokus vil være på hvordan disse temaene kan ivaretas gjennom hele prosessen fra idé til bygging og drift, og hvordan grep innenfor et fagområde også kan gi resultater innenfor andre fagområder.

Kurset holdes i Bergen 13. november, Oslo 14. november og Trondheim 21. november.
Les mer om priser og påmelding i vår aktivitetskalender.

3721472154
Røyken og Hurum avis: Flytende hotell i Slemmestad

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape