Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2015 Håndbok N200 og "Naturstein i trafikkerte veger og uteområder"

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: SVV

Håndbok N200 og "Naturstein i trafikkerte veger og uteområder"

01.09.2015 | MV

Statens Vegvesen planlegger et høringsutkast for reviderte kapitler i håndbok N200 høsten 2015 og høring på veilederen "Naturstein i trafikkerte veger og uteområder", med planlagte nye utgaver i 2016. Normene vil gi gode retningslinjer som anbefales benyttet av alle - uansett om man har Statens Vegvesen som oppdragsgiver eller ikke.

Det er ingen grunn til å vente med å ta de kommende krav og retningslinjene i bruk. Betomur AS er er et norsk firma som tilbyr en egenutviklet, norskprodusert serie av produkter for natursteinsinstallasjoner i vei og øvrige uteområder:

BETO naturSYSTEMET, som består av permeabelt bærelag, permeabel settemasse og fugemasse. Satt i system gir mørtlene en vesentlig bedre kontroll over dimensjonering av belegget og flere valgmuligheter. Tett eller permeabel topp med flere typer fuger i forskjellige farger etter bestilling. Nå kan bærelag, steinsetting og fuging skje «vått i vått». Arbeidet kan skje suksessivt og uten å komme i konflikt med andre aktiviteter på installasjonen. Betomur har utarbeidet detaljerte retningslinjer for dimensjonering av topp- og bærelaget i egen teknisk publikasjon. Les mer om dette på Betomurs nettside.

Med de nye kravene og den kommende veilederen i Håndbok N200, får alle en felles plattform å arbeide ut ifra når man skal planlegge og utføre natursteinsinstallasjoner. Dette vil først og fremst gi en god veiledning både for dem som skal designe, beskrive og utføre installasjonen(e), men også gi en unik plattform hvorfra man kan høste erfaringer fra like installasjoner over det ganske land.

 Noen av de viktigste kravene i Håndbok N200 blir:

1.) Det blir krav til permeabilitet i sement- eller bitumenstabiliserte materialer i bærelaget.

2.) Man skal nå følge dimensjoneringstabeller for bære- og settelag.

3.) Forsterket fokus på kvalitet FØR steinsetting.

4.) Kun fabrikkproduserte mørtler skal benyttes.

     Egenblandinger på lokasjon ikke lenger akseptert.

5.) Krav til oppfølging og dokumentasjon for hele prosessen.

Se presentasjon (powerpoint) fra Statens vegvesen ved Rene Kierstein om temaet

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape