Du er her: Forsiden Konkurranser Internasjonalt Get a bike! Break free

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: copenhagen-cycle-chic

Get a bike! Break free

30.04.2013 | MH

Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder sykling som transportmetode. Når FutureBuilt starter sin årskonferanse i Bærum 4.6.2013 inviteres det til idékonkurranse for å forandre på dette. Fokus er på Osloregionen.

copenhagen-cycle-chic
Foto: Copenhagen-cycle-chic

I København er det nærmere 40 prosent som sykler til jobb, i Oslo er det 6 prosent. I samarbeid med Syklistenes Landsforening lanserer FutureBuilt 4. juni idékonkurransen "Get a Bike! Break free". Målet er å få fram konkrete forslag til hvordan Osloregionen kan bli en av Europas beste sykkelregioner.
- Hvordan må byene og transportsystemet utformes for at sykkelen skal bli det foretrukne framkomstmiddel?
- Hvilke store og små, lokale og regionale, fysiske og organisatoriske grep må gjøres for at 50 prosent skal ta sykkelen i bruk til jobb og skole?

Resultatene fra konkurransen vil i neste omgang danne grunnlag for konkrete initiativer og prosjekter, samt debatt om sykkelens rolle i byutviklingen. Konkurransedeltagerne vil bli bedt om å utvikle konsepter og ideer og illustrere disse gjennom tekst og uttegning.

Hvem kan delta?
Konkurransen retter seg mot et bredt spekter av deltakere; fra profesjonelle fagfolk som arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere, spesialister på infrastruktur og samfunnsvitere, til frivillige organisasjoner. Det er ingen formelle krav til kompetanse. Konkurransen retter seg både mot norske og internasjonale aktører. Det er særlig ønskelig å få med deltakere fra store sykkelland som Danmark og Nederland. Konkurransespråk vil være norsk/skandinavisk og engelsk

Idekonkurranse lanseres på FutureBuilts årskonferanse 4. juni.
Les mer om saken på Futurebuilts nettside.
Påmelding til konferansen.

Arrangører:
Initiativtakere er FutureBuilt og Syklistenes Landsforening.
Hovedsamarbeidspartner: Transnova.
Øvrige samarbeidspartnere er FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Miljøverndepartementet/Framtidens byer, ROM Eiendom, Jernbaneverket,
Statens vegvesen, Norske arkitekters landsforbund og Norske landskapsarkitekters forening.

NLAs medlem i juryen er landskapsarkitekt Ellen Husaas, MNLA.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape