Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: DogA

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

03.05.2017 | MV

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan virksomheter søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt.

Hvis designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov. Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Man kan søke midler fra DIP innen 11. mai 2017.

Disse kan få støtte

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonforetak kan ikke søke om støtte.

Utenlandske samarbeidspartnere, for eksempel kompetansesentre, designbyråer og liknende kan gjerne inngå i prosjektet. Det avgjørende er at prosjektet bidrar til å fremme designdrevet innovasjon i Norge.

Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt mellom flere foretak skal prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere angi hvordan prosjektutgiftene skal fordeles mellom partnerne. En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som samarbeider om prosjektets utforming, bidrar til gjennomføringen uten innbyrdes fakturering, samt deler risiko og utbytte av prosjektet.

Les mer på DogAs hjemmeside

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape