Du er her: Forsiden Artikler 2019 Brev om rammeavtaler til BYM og PBE

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Plan- og bygningsetaten

Brev om rammeavtaler til BYM og PBE

12.04.2019 | MV

NLA har sendt et oppklarende brev til Oslo kommune v/ Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten angående utlysing av Rammeavtaler for anskaffelser, henholdsvis rådgivertjenester og planlegging og prosjektering.

Ang brev av 20.02.2019 om Landskapsarkitekturtjenester - Anskaffelse rammeavtale for rådgivertjenester (PBE) og planlegging og prosjektering (BYM):

Som en direkte konsekvens av brev til PBE og BYM datert 22.02.19 har NLA, representanter for ulike landskapsarkitektbedrifter - store som små, og initiativtakerne bak brevene - vært samlet til samtale om landskapsarkitektens rolle i samfunnsutviklingen, fra planlegging til formgivende fag. Det var i møtet (20.03) enighet om at NLA skal fortsette å jobbe for å ivareta mangfoldet av bedrifter og synliggjøre fagets aktualitet og betydning. Temaet vil fortsette å bli debattert i tiden framover.

NLAs styre støtter formålet med brevene, som var å synligjøre landskapsarkitekturfaget og sikre at kvalitet og kompetanse fra landskapsfaget verdsettes. Styret har kommet fram til at det ikke kan ta standpunkt til saken om de konkrete anskaffelsene, all den tid medlemmene i foreningen har ulike interesser i saken. Vi vil derfor presisere at avsender av brevet er de 11 kontorene, og ikke NLAs styre ved presidenten.

Styret vil jobbe videre på et høyere nivå for å sikre alle utøvere av faget best mulige rammevilkår og å sikre mangfoldet i standen. Vi ønsker å komme tilbake til etatene med forslag til møter på et senere tidspunkt.

Styret i NLA støtter alle medlemmer og arbeider målrettet for å være en samlende organisasjon for alle typer landskapsarkitekter, ansatt både i privat og offentlig sektor.


Brev til Bymiljøetaten

Brev til Plan- og bygningsetaten

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape