Du er her: Forsiden Artikler 2018 Blogg om norsk landskapsarkitekturs historie

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Olav Moen -Campus Ås 1924

Blogg om norsk landskapsarkitekturs historie

23.03.2018 | MV

I 2014 åpnet «Arkiv for Norsk landskapsarkitektur» ved NMBU. Nå kommer bloggen som skal gjøre arkivet mer tilgjengelig for alle. Professor Annegreth Dietze-Schirdewahn og forskningsgruppen for teori og historie ved Institutt for landskapsarkitektur på NMBU blogge om det historiske arkivet for norsk landskapsarkitekturs historie.

– Samlingen viser at arkiv kan være viktig forskningsinfrastruktur, og hensikten med bloggen er å gi økt kjennskap til hva man kan finne i arkivet. Vi håper det vil generere mer nasjonal og internasjonal interesse for forskningen på norsk landskapsarkitektur, sier Dietze-Schirdewahn.

100 år med viktig historie
Landskapsarkitektutdannelsen ved NMBU er nest eldst i verden - 100 års-jubileum i 2019 - det gjør fagsamlingen i arkivet unik. Arkivet åpnet i 2014, og inneholder blant annet professorarkiver, plantegninger og elevarbeider fra de siste 100 årene i norsk landskapsarkitektur.

– Her finner du arkiv etter tidligere lærere og praktiserende landskapsarkitekter med blant annet kart, planer og fotografier i forbindelse med alt fra parkdesign og idrettsanlegg over hele landet til utviklingen av Ås sentrum, sier Dietze-Schirdewahn.

Det er også laget digitale registre for arkivet slik at man kan søke på ting som årstall eller navn. I tillegg representerer samlingen den faglige utviklingen av norsk landskapsarkitektur gjennom 100 år, inkludert utdannings- og profesjonshistorie.

Den nye historiebloggen skal oppdateres med jevne mellomrom og blir en viktig del av 100-årsjubileet til Institutt for landskapsarkitektur i 2019.

Planen for første halvår vil preges av noen av de mange praktiserende landskapsarkitektene som har gitt viktige bidrag til arkivet. Et blogginnlegg skal handle om digitaliseringen av planene fra Olav Moens samling. Han var ansvarlig for mesteparten av NMBUs park fra tidlig 1900-tall. Et annet innlegg skal handle om arkivet etter Toralf Lønrusten, som gikk bort i 2014. Hans arkiv har nå kommet tilbake fra Riksarkivet, og blogginnlegget skal presenterer litt av hans bidrag til faget.

Et av innleggene vil ta for seg arven etter nylig avdøde professor Magne Bruun og det omfattende arkivet fra hans reiser rundt i landet for å dokumentere norske historiske hager. Det blir også et innlegg om Karen Reistad og hennes bidrag til kirkegårdsplanlegging i Norge, spesielt krigskirkegårder.

Mer om Arkivet og omtaler fra andre:
Olav Leif Moen pioneer in norwegian landscape-architecture
ILA ved NMBU har bygd opp unikt arkiv

Kilde: Pressemelding fra NMBU

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape