Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Arkitektur er bra for miljøet

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: Knut Opeidet /regjeringen.no

  Arkitektur er bra for miljøet

  08.10.2015 | Tore Edvard Bergaust

  Hvordan få folk til å ønske å gå og sykle framfor noe annet? God arkitektur er bra for miljøet da det kan være et viktig virkemiddel for å endre våre vaner til mer miljøvennlige transportformer som kollektiv, sykkel og gange.

  Arkitektur er evnen eller kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk. Eller som den svenske arkitekturhistorikeren Elias Cornell har sagt: «Arkitektur er estetisk organisering av praktisk virkelighet». Det er hele prosessen frem til det ferdige byggverk, eller for oss i Statens vegvesen - den ferdige gate eller veg. I det ytterste kan det sies at alt vi skaper er arkitektur.

  I Statens vegvesen er det mange som bidrar inn i dette. Det er ulike fag og hensyn som skal ivaretas. Tidligere skulle vi lage veg i vellinga, fremkommelighet og trafikkavvikling, punktum! Når vi nå bygger veger og gater skaper vi vakre omgivelser for å nå vedtatte mål. Det betyr at estetikken ikke er noe ekstra som kommer til slutt når alt annet er gjort, men en integrert del, helt fra starten av.

  Nå ryktes det at arkitekturen er i krise. Den nederlandske arkitekten Rem Koolhaas, problematiserte under fjorårets arkitekturbiennale i Venezia dyrkingen av stjernearkitekter, såkalte starchitects, og oppføringen av skrikende signalbygg. Når det er signalbyggene folk flest assosierer med dagens arkitektur er det en svært uheldig misforståelse av hva arkitektur er. Kan hende har den selvhevdende og prestisjemotiverte arkitekturen tilslørt profesjonen utenfor rampelyset, det vi kan kalle hverdagsarkitekturen. Når fikk god hverdagsarkitektur sist et klapp på skulderen eller oppslag i internasjonale magasiner? Anleggene må stedstilpasses, føye seg inn i en helhet. God arkitektur tar stedet på alvor og er med på å ivareta og skape stedsidentitet og tilhørighet. Vi skal ha rett anlegg på rett sted - det gir også rett kostnad.

  Arkitektur handler om hvordan omgivelsene påvirker deg, om kropp og sansning. Arkitektur påvirker i stor grad hvordan du velger å bruke et sted, og hvor og på hvilke måte du beveger deg i og gjennom stedet - dine førstevalg. God arkitektur bidrar til at du gjør de gode valgene.

  Arkitektur handler om omgivelser, god arkitektur handler om gode omgivelser. Som byggende etat endrer og skaper vi nye omgivelser med samfunnsnytteverdi og synlighet i folks hverdag i et langt perspektiv. Det skulle bare mangle om vi ikke legger omtanke i det vi gjør med god og funksjonell formgiving - av god hverdagsarkitektur. Vi må gjøre det med respekt for de som bruker vegen, gata, fortauet, gangvegen, sykkelstien. Disse må utformes logisk, funksjonelt og teknisk riktig. Og det viktigste av alt - de må være så attraktive og velværeskapende at folk velger å bruke de anleggene vi bygger som sitt førstevalg. Skal vi få publikum til å reise kollektivt, gå og sykle, så må anleggene fremstå slik at folk har lyst til å bruke dem. De må fremstå slik at folk føler seg velkommen og forstår at noen har utvist omtanke og tenkt på deres behov i hverdagen.

  God arkitektur gir en tilleggsopplevelse og merverdi. Det bidrar til å skape gode vaner for den enkelte og for samfunnet. Det gjør at det blir enkelt å ta de riktige valgene. Statens Vegvesen tar hverdagen på alvor. Vår innsats betyr noe, og det er vi stolte av. Vi gir Norge solid hverdagsarkitektur til det beste for oss alle.

  av Tore Edvard Bergaust, landskapsarkitekt MNLA og seksjonssjef i Statens vegvesen

  Artikkelen har vært trykt i en rekke aviser høsten september/oktober 2015

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape