Du er her: Forsiden Konkurranser Norge Åpen Plan- og designkonkurranse for Kirkeområdet i Kragerø

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Kragerø kommune

Åpen Plan- og designkonkurranse for Kirkeområdet i Kragerø

12.06.2014 | MV

Kragerø Kommune ved Enhet for Kultur innbyr til åpen plan og design konkurranse om utforming av Kirkeområdet i Kragerø. Det ønskes en helhetlig og detaljert plan for området.

Område:                                «Kirkeområdet»
Ferdig:                                   Våren 2016
Konkurranse offentliggjøres:    13.06.2014
Konkurranseperiode:               13.06 - 01.09.2014
Deadline forslag:                     01.09.2014. Innen kl.1200
Juryens innstilling:                  15.10.2014

I 2009 ble reguleringsplanen for Kirkeområdet vedtatt som en deljustering av Havnefrontplanen. Formålet var å gjøre omgivelsene rundt kirken mer parkmessige og rydde opp i parkeringsforholdene helt oppi kirkeveggene. Det var også et ønske om å legge forhold til rette for et Kirkens hus som et slags tilbygg til kirken.

Utgangspunkt: Bolyst prosjektet danner grunnlaget for å skape om Kirkeområdet til en «Internasjonal møteplass», et område som tiltrekker seg mennesker og aktiviteter til denne delen av byen. Kragerø ønsker å fokusere på den viktige effekten grøntarealer og byrom har på innbyggere i form av helse, trivsel og velvære. Livskvalitet i løsningsforslaget bør fokusere på at alle ønsker å bruke området og føler seg tiltrukket av området. Området det er snakk om er på folkemunne kjent som «Kirketomta». Utfordringen er å finne gode helhetlige løsninger for et område med mange «kriker og kroker» og gjøre denne delen av byen mer attraktiv og gjerne overaske. Plassen skal være arena for alt fra 17. mai feiring til å danne ramme for seremonielle anledninger, konserter, marked og hverdager, fra glede til ettertanke og savn. Området er svært viktig fpr Kragerø Kommune, dets innbyggere og det er stor gjennomføringsvilje i kommune for å realisere området.

Jurysekretær er MNLA Michael Fuller-Gee.
Landskapsarkitekt i juryen er MNLA Kjersti Berg.

Last ned hele invitasjonen (Åpen plan- og designkonkurranse for kirkeområdet i Kragerø.
Lenke til utlysningen på Doffin

Vedlegg:
1. Forslag til nye kirkeomgivelser
2. Kirkegårdstomta, oversiktsbilde
3. Kirkeområdet, skravert
4. Kirkens hus. Situasjonsplan
5. Kirkens hus. Visualisering
6. Kirkeområdet. Eiendommer
7. Kirkeområdet. Arealplankart
8. Andølingen. Arealplankart
1.Forslag til nye kirkeomgivelser kopi

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape