Du er her: Forsiden Artikler 2019 NLAs jurymedlemmer trekker seg fra juryen for Statens pris for byggkvalitet

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Universell Utforming, Drammen Elvepark

NLAs jurymedlemmer trekker seg fra juryen for Statens pris for byggkvalitet

29.01.2019 | MV

Statens pris for byggkvalitet er utlyst. NLAs to varamedlemmer i juryen, Mari A. Bergset og Arne Smedsvig, trekker seg fra juryen på grunn av ensidig fokus på bygg.

Statens byggeskikkpris som var den mest anerkjente norske prisen for god arkitektur, og forvaltet av Husbanken, ble nedlagt i 2016. Prisen blet erstattet av Statens Byggkvalitetspris, og forvaltes av DIBK. Men noe ble borte på veien. Kan et bygg stå alene?

NLA v/ presidenten har sendt innspill til KMD med forslag om å endre statuttene, som nå bare gjelder bygg, til å gjelde «prosjekt» for bedre å reflektere at det dreier seg om en helhet. Landskapsarkitektene har kompetanse på det offentlige byrom, stedstilpasning og blågrønne verktøy, som alle nye prosjekter vil ha nytte av. Prisen bør ikke kunne tildeles en flott bygning med dårlig stedstilpasning og manglende landskapsarkitektur.

NLAs jurymedlemmer, Mari Bergset og Arne Smedsvig, som nå trekker seg fra juryen, skriver dette: «En slik pris bør fokusere på prosjektet som helhet; hvordan er adkomst og trafikale forhold løst, hvordan er prosjektet knyttet til stedet, hvordan er landskapsanlegget tilpasset bygget og omgivelsene osv. Riktignok nevnes «…samspill med omgivelsene…», men bare i en bisetning, mens dette er noe av det vi oppfatter som det aller viktigste! Gode fortettingsprosjekt, som ble vektlagt spesielt i 2018, og gode transformasjonsprosjekt, som vektlegges spesielt i 2018, er f.eks. mye mer enn bare bygningene -  aller mest dreier det seg om organiseringen av planen og rommet mellom byggene etter vår mening. Navnet på prisen er jo også med på å snevre inn oppfattelsen av hva dette dreier seg om. Slik sett var Byggeskikkpris et videre begrep.»

Fremragende byggkvalitet
Juryen ser etter bygninger eller områder som har fremragende byggkvaliteter og som er et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Kandidatene må ha gode kvaliteter på områder som miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. I tillegg må prosjektene være del av en transformasjon.

Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 består av følgende medlemmer:

Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt MNAL, Tromsø kommune, Tromsø
Medlem Eli-Kirstin Eide, interiørarkitekt MNIL, professor i romdesign og interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. 
Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, eget firma, Trondheim
Medlem Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt MNAL, direktør DOGA, Oslo
Medlem Mai Ahn Thi Lê, siv.ing bygg og miljøteknikk, spesialrådgiver Statsbygg, Oslo

Varamedlemmer:
Mari Bergset, landskapsarkitekt MNLA, Lo;Le landskap AS, Tromsø (vara)
Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt MNAL, Asplan Viak, Kristiansand (vara)
Arne Smedsvig, landskapsarkitekt MNLA, Smedvig landskapsarkitekter AS, Bergen (vara)

Påmelding
Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 15. mars 2019. Alle kan foreslå kandidater til prisen. Utbyggere, eiere og prosjekterende kan også foreslå egne bygg. Vinneren mottar en plakett og et diplom, og vil i tillegg bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora.

Les om fjorårets vinner Ulstein Arena i Arkitektur N

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape