Du er her: Forsiden Artikler 2018 NLAs fagdag 2018 i Telemark, Byperspektiver, 6.4.

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ill. Siv Storøy

NLAs fagdag 2018 i Telemark, Byperspektiver, 6.4.

16.02.2018 | admin

NLA Telemark inviterer til fagdag og årsmøte 6. og 7. april 2018. Fagdagen holdes i kulturhuset Ælvespeilet, Porsgrunn, med båttur, fest og middag i Parkbiografen i Skien. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Tittel for fagdagen fredag 6. april er BYPERSPEKTIVER. 
Årsmøtet 2018 holdes lørdag 7. april på Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien.

PROGRAM TIL FAGDAGEN 2018
Lenke til påmeldingen, påmeldingsfrist snarest

Tvillingbyene Porsgrunn og Skien har i mange år samarbeidet om areal- og transportutviklingen. Bystrategi Grenland er rammen for et samarbeid mellom Grenlandskommunene og regionale myndigheter som har resultert i en felles areal- og transportplan, en bypakke og nå forberedelse til  forhandlinger med staten om en byvekstavtale. Gjennom handlingsprogrammet for sentrum, Skien 2020, har kommunen, gårdeiere og utviklere fått til et fruktbart samarbeid som nå viser resultater ved at bygninger pusses opp og nye ettertraktede butikker kommer til byen. Et innadvendt kjøpesenter er i ferd med å åpne seg mot gatene og gi ringvirkninger til resten av sentrum.  I Porsgrunn sentrum er omfattende byromsprosjekter under planlegging, hvor gående, syklende og buss gis prioritet gjennom omforming av trafikkerte veger til gater og torg for byliv og grønn mobilitet.
 
God byutvikling er systematisk og langsiktig arbeid. Og noe tilfeldigheter. For å hente inspirasjon og lære nytt har årets fagdag knyttet til seg spennende foredragsholdere fra både Sverige og Danmark. Hvilke strategiske grep må tas for å koble sammen et delt bysentrum? Hvordan bør boligene utformes for å få unge og barnefamilier til å flytte til sentrum? Er en ombygging av et kjøpesenter til handelskvartal noe av svaret for å øke sentrumshandelen? Byplanleggerne trekker inn stadig flere perspektiver og grupper i sin planlegging. Blir siloen bare litt større eller greier vi å få til en sømløs planlegging der kulturen og de sosiale relasjonene trekkes inn fra start?
 
Dette og mere til vil bli belyst gjennom de byperspektivene vi serverer på NLAs fagdag i 2018. Fra det strategiske nivået ned til gateplanet og den blågrønne strukturen. Sømløst gjennom byen, på tvers av fysiske barrierer og ved å slippe et mangfold av kulturer og meninger til.

Foredragsholdere

Christian Pagh   

Christian Pagh, cand. mag. ifilosofi og kulturvitenskap, er partner og kulturdirektør i Urgent.Agency og spesialist i samspillet mellom mennesker og rom. Urgent.Agency utvikler konsepter med romanalyser og kulturdesign med fokus på menneskers opplevelse av mening og relasjoner. Dette viser seg spesielt i en rekke prosjekter om byutvikling, byrom og kulturell planlegging – blant annet på Carlsberg, i Billund (med BIG) og i Kvadraturen i Oslo (med Rambøll). Christian har bred erfaring med kulturelle og strategiske aspekter av komplekse byutviklingsprosesser.

     

aasa_bjerndell

 

Åsa Bjerndell, arkitekt SAR/MSA og partner hos White arkitekter i Malmö. Åsas fokus er på tidlige stadier i prosjekter som retter seg mot prosess- og verdibasert byutvikling. Med utgangspunkt i byens eksisterende sosiale og fysiske nettverk, har hun i løpet av de seneste ti årene lagt fram nyskapende strategiske byutviklingsplaner for eksempelvis H+ i Helsingborg, Nyhamnen og Varvsstaden i Malmö, flyttingen av Kiruna og for møtet mellom bykjernen i Göteborg og de nye stasjonene i Västlänken.

 
   

 Thomas Landenberg (resize)

 

Thomas Landenberg, arkitekt SAR/MSA, partner i White arkitekter, arbeider mye med idé- og konseptutvikling og konkurranser, ofte med komplekse programmer og i urbane sammenhenger. Fra Whites kontor i Oslo har han blant annet hatt ansvar for Bråtejordet skole på Strømmen og Bølgen bad-og aktivitetssenter i Drøbak som nettopp er ferdigstilt. For tiden er han opptatt med å transformere SCAs tidligere anlegg i Mölndal utenfor Göteborg til et unikt boligområde og et sentralt sted i en ny bydel.

   

 

 Rune Skeie er landskapsarkitekt med spesialkompetanse på utvikling av flerfunksjonelle blågrønne strukturer som bidrar til motstandsdyktighet ovenfor klimaendringer, økt naturmangfold, bedre folkehelse, renere luft, vann og jordsmonn, bedre lokalklima, høyere opplevelsesverdi og attraktive steder – altså gode steder å bo og leve. Skeie har fordypning i landskapsøkologi, restaureringsøkologi, naturforvaltning, plantevitenskap, GIS og er kvalifisert BREEAM-økolog. Gjennom strategisk tverrfaglig landskapsplanlegging etterstreber Skeie kreative løsninger som fremmer bærekraftig landskap- og stedsutvikling.

   
Tommy Thovsland-kopi   

Tommy Thovsland, Utviklingsdirektør / Partner i R8 Property AS
-
Har ansvaret for utviklingsprosjektene i R8 og jobber tett sammen med arkitekter og rådgivere i mulighetsstudier og forprosjekter. Jobber også aktivt med styrearbeid i R8 samt helhetlig utvikling og strategi for konsernet.

   
 Lars Martin Soerli   Lars Martin Sørlie, prosjektleder i Porsgrunn kommune, er guide på byvandringen fra rådhusamfiet til Porsgrunn Porselen kl 16.00.
Oppmøte: rådhusamfiet utenfor Ælvespeilet.
   
         
         
         
         

 

Last ned detaljert program utskrivbar pdf i A4-format

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape