Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 "Arkitektur ut i verden"

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

"Arkitektur ut i verden"

10.05.2017 | MV

"Arkitektur ut i verden" er et eksportprogram som skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke omsetningen i den norske arkitekturbransjen. Arkitekturbedrifter med internasjonale eksportplaner kan søke om deltakelse innen 6. juni 2017.

Formålet med programmet er å tilføre arkitektbedrifters kompetanse og kapital i eksportfasen, og styrke utvalgte bedrifters muligheter for internasjonale oppdrag. Programmet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og Arkitektur Norge. Søknadsfrist er tirsdag 6. juni 2017.

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med sitt hovedvirke innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur. Bedriften må ha en strategisk målsetning om å eksportere og enten være i ferd med å få, nettopp ha fått eller som jobber med et internasjonalt oppdrag.

For å kvalifisere må du:
*
Kunne tilby arkitekturtjenester som har betydelig internasjonalt potensial.
* Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.
* Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som har den nødvendige kompetansen for gjennomføring.
* Kunne stille med minimum 25 % egenfinansiering, som betyr at inntil 75 % av kostnadene vil kunne støttes.
* Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen.

Hva kan finansieres?
Midlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:
* Økonomisk og juridisk rådgivning
* PR og markedsføringskompetanse
* Varemerkebeskyttelse/IPR
* Reise som følge av eksportarbeidet
* Produkthjemmesider
* Mentor
* Andre relevante kostnader

Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang. Deltakelse avklares før sommeren, med oppstart høsten 2017. Programmet avsluttes høsten 2018.
Les mer og opprett søknad via hjemmesiden til Innovasjon Norge.

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape