Du er her: Forsiden Arrangementer ANDRE Norge Seminar om bier og andre pollinatorer 
Finn din landskapsarkitekt

Seminar om bier og andre pollinatorer 

16. nov kl 11.30 - 16. nov kl 16.00

IMG_0114-kopi
Keiserkåpe på eplemynte. Foto: M. Vestli

ByBi inviterer aktører innen eiendoms- og byutvikling, grøntanleggssektoren, offentlig forvaltning, Oslos lokalpolitikere og andre til seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter i byen. Med seminaret ønsker vi å skape en plattform for kunnskapsformidling og –utveksling hvor beslutningstakere skal bli motivert til å investere i tiltak som skaper gode leveområder for pollinatorer i offentlig og privat byrom. Seminaret gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet og ByKuben (Oslo kommune).

Tid: Fredag 16. november 2018
Sted: Sentralen (Forstanderskapssalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo, kl. 11:30 – 16:00
Til påmeldingsskjemaet (frist for påmelding 5. november)
Seminaret er gratis, men krever påmelding. Det er begrenset antall plasser (120).

Program
11:30 – 12:10  Kaffe og registrering       
12:15 – 12:45  ByBi ønsker velkommen 
Åpning av seminaret ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Byråd Lan Marie Nguyen Berg – Presentasjon av Oslos bærekraftsfokus på pollinerende insekter linket opp mot Oslo Miljøhovedstad 2019
Presentasjon av arrangørene og programmet – ByBi, ByKuben  
12:45 – 13:05  Anders Nielsen (forsker) og masterstudent – Universitetet i Oslo/CEES
Introduksjon til temaet pollinering og pollinerende insekter og hva som truer dem og deres leveområder.
13:05 – 13:25  Markus Sydenham (forsker) – Norges miljø- og biovitenskapelig universitet
Mangfold av pollinatorer og deres krav til leveområdene. Hvordan kan man i praksis legge til rette for pollinatorer i byområder?
13:25 – 13:45  Kristina Bjureke (universitetslektor) – Naturhistorisk museum
Hvordan etablerer man slåttemark og hvilke pollinatorvennlige engplanter anbefales det brukt i blomsterenger? Oppsummering av framgang og problemer i produksjon av stedegne (Oslo-egne) planter og frøblandinger.
13:45 – 14:00  Magnus Gommerud Nielsen (gartner) – Vestre gravlund 
Tilrettelegging for pollinatorer på Vestre gravlund.
14:00 – 14:15  P A U S E 
14:15 – 14:35 Rune Skeie (landskapsarkitekt) – Asplan Viak
Taket til Vega Scene, kino- og kulturbygget i Hauskvartalet, er et framvisningsobjekt når det gjelder innovative miljøløsninger – et innblikk i konseptet og prosessen bak.      
14:35 – 14:50 Bengt Tovslid (salgssjef) – Bergknapp AS
Hvilke utfordringer møter produsenter av vegetasjonsmatter på når de skal levere et produkt med krav til høy biologisk mangfold? 
14:50 – 15:10 Bård Bredesen (spesialkonsulent) – Bymiljøetaten
Eksempler på etablerte blomsterenger i Oslo og de økologiske og økonomiske konsekvensene av at svartelistede planter sprer seg.  
15:10 – 15:25 Jonathan Colman (daglig leder) – NaturRestaurering
Kan miljøsertifiseringer som Breeam-Nor motivere eiendomsutviklere til å legge til rette for økt biologisk mangfold?
15:25 – 15:40 Camilla Brox (prosjektleder) - ByBi
Grønn er ikke lik grønn – hvordan bedrifter kan bruke satsning på helhetlig økologiske løsninger i sin markedsføringsstrategi.
15:45 – 16:00 Mingling
16:00        Avslutning
Endringer i programmet kan forekomme.

Om foredragsholderne                       
- Anders Nielsen (UiO) forsker på hvordan økosystemer reagerer på miljøendringer, deriblant hvilke effekter klimaendringer og pesticider har på pollinatorer. 
- Markus Sydenham (NMBU) forsker på artssammen-setning av bier i ulike leveområder og se på effekten av tilrettelegging for villbier i blant annet veikanter.
- Kristina Bjureke jobber ved Naturhistorisk museum. Gjennom undervisning og omvisninger formidler hun kunnskap om planter i viktige og sårbare økosystemer.

 Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape