Du er her: Forsiden Arrangementer NLAs årsmøte 2020
Finn din landskapsarkitekt

NLAs årsmøte 2020

25. apr kl 09.30 - 25. apr kl 13.00

ÅRSMØTET 2020 avholdes i Bergen, 25. april
Alle medlemmer er velkomne.
Påmelding v/epost til NLA: post@landskapsarkitektur.no

TID: Lørdag 25.04, kl 10.00-13.00. Lunsj kl 13-14.

FULLMAKTER: 
Skriv ut fullmaktskjema og lever til lokalavdelingsrepresentanten på det lokale årsmøtet, eller send som epost til representanten, med kopi til NLA på post@landskapsarkitektur.no   

Medlemmer som ikke skal delta på årsmøtet kan levere fullmakt til lokalavdelingsrepresentantene. Disse bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 12.30-13.00.SAKLISTE: Årsmøtesakene 2020
Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 3 Godkjenning av fullmakter 

Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2019
Sak 5 Styrets årsmelding for 2019
Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter:
Representanter:
 Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere - Rådet for Byarkitektur i Oslo - Prosjektleder IFLA 2019

Komiteer, nemnder og utvalg:
Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister 

Lokavdelingene:
Oslo/Akershus - Østfold - Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark - Agder - Rogaland -
 Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag - Nordland - Troms - Finnmark - Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU
Sak 7 Regnskap for 2019- Resultatregnskap m/noter og balanse er sendt medlemmene og legges fram på årsmøtet
- Årsberetning 2019 - Revisjonsberetning for 2019 - Kontrollkomiteens rapport

Sak 8 Endring av vedtektene § 3.1 og 3.2 Studentrepresentasjon i NLAs styre og årsmøte, 2. g beh.

Sak 9 Eget landkapsmagasin - formålsparagraf

Sak 10 Styrets godtgjørelse for 2019-2020

Sak 11 Budsjett for 2019 m/rammebudsjett for 2020. Strategi og handlingsplan for 2019-2020
- Budsjettet er sendt medlemmene og legges fram i årsmøtet.

Sak 12 Valg 2019 

Sak 13 Årsmøte 2020. Høstkonferanse 20201


Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet


FULLMAKTER
 - Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
Fullmakter leveres inn for registrering og opptelling, før årsmøtets start. 
Andre stemmeberettigede medlemmer (som ikke er delegater) kan disponere to fullmakter hver på årsmøtet.UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.
Vedlegg til lokalavdelingenes årsmøter:
- Informasjonsbrev om årsmøtet inkl. info ang utgiftsdekning for delegater
- Mal for årsmelding fra lokalavdelingene for 2019- Mal for protokoll fra lokalavdelingens årsmøte (2020)

Ansvarlig arrangør:
 Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Josefines gt. 34
0351 Oslo
Kontakt: Marit Hovi, daglig leder 
T: 918 53 106
E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no


 Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape