Du er her: Forsiden Arrangementer Byøkologi og klimatilpasning - fulltegnet
Finn din landskapsarkitekt

Byøkologi og klimatilpasning - fulltegnet

04. feb kl 08.00 - 04. feb kl 10.00

Frokostmøte: Byøkologi og klimatilpasning

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den? 

På frokostmøtet vil du høre mer om et knippe byøkologiske prosjekt; fra Klimakvarter i København og det snart ferdigstilte Klimahuset i Botanisk hage, til vinnerprosjektet i Reinventing Cities på Stovner. Du vil også høre erfaringer fra arbeid med biologisk mangfold og bekkeåpningsprosjekter i Oslo kommune.  Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse og Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Program

08.00 Frokost

08.30 Biologisk mangfold og klimatilpasning i FutureBuilt 2.0
Birgit Rusten, FutureBuilt

08.35 Økologisk byutvikling. Hvordan planlegge fremtidens landskap?
Rune Skeie, Asplan Viak

08.50 Biologisk mangfold i Oslo status, kartlegging og tiltak
Kjell Isaksen, Bymiljøetaten, Oslo kommune

09.00 Blågrønn kraft i tett by
Tharan Fergus, Vann- og avsløpsetaten, Oslo kommune

09.10 Ta takflatene i bruk! Case: Reinventing Cities, Stovner
Vetle Isdal Bringsjord, INEO

09.20 Skt. Kjelds Plads – Klimakvarterets blågrønne hjerte
Louise Fiil Hansen, SLA Oslo

09.35 Klimahuset: Overvann – bevaring av trær – naturens prosesser
Anne Truelsen Schultz, ATSITE

09.45 Spørsmål/avslutning

10.00 Takk for i dag

I etterkant av frokostmøtet arrangerer vi en innovasjonsworkshop for spesielt inviterte. Workshopen er del av prosessen med å utvikle FutureBuilt 2.0. 

 Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape