Du er her: Forsiden Fag Foredragsmateriell

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  Foredragsmateriell

  09.10.2019 | MV

  Foredragsmateriell fra arrangementer i NLA-regi

   

  bodø

  Høstkonferansen i Bodø 2018

  NY og smartere BY - Bodø kommunes mål og visjoner for flyplassområdet. Stephan Skjelvan, leder Utvikling og innovasjonsseksjonen, Bodø kommune

  Framtidsrettet og miljøvennlig transport i en by med stor byggeaktivitet og investeringsvilje.
  Annelise Bolland, byplansjef Bodø kommune 

  Hvordan knytte ny bydel og ny lufthavn til eksisterende bystruktur på en SMART måte? 
  Berit E. Bjørnsen, byplanlegger, Norconsult 

  Hvordan bygge en ny by fra grunnen av? Om grønn transport og attraktiv by - erfaringer fra Fornebu og Drammen.  Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune 

  Fornebu – overføringsverdi for Bodø? 
  Simen Gylseth, landskapsarkitekt, Bjørbekk & Lindheim 

  Blågrønn faktor som verktøy og metode i transformasjonsområder: Eksempelet Fornebu 
  Halvor Weider Ellefsen, Førsteamanuensis, Inst. For urbanisme og landskap, AHO 

  Grønsj-debatt v/ Nordlandsforskning og Nord universitet: Det er noe rart med smart – kan Bodø
  vokse bærekraftig? Debattleder: Aase Kristine Lundberg. I panelet: Stephan Skjelvan, Arthur Wøhni, Berit E. Bjørnsen og Thina Maria Mohus 

  Transformasjon av Sjøgata i Bodø. Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt, LINK landskap 

  Nordstrandveien; innfartsvei fra Kjerringøysida. Elisabet Kongsbakk, landskapsarkitekt, Statens vegvesen 

  Stedets framtid - hvordan beholde og utvikle egen identitet. Axel Sømme, landskapsarkitekt, Arkitektgruppen CUBUS 

  Jektefartsmuseet og andre prosjekter i og rundt Bodø. Sami Rintala, arkitekt, RintalaEggertsson Architects 

  Rønvikparken, forvaltningsplan. Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt, Landark 

  Håhammeren bru og turveg i Stavanger. Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt Stavanger kommune og Karen H. Zeiner, arkitekt, Multiconsult 

  STImuli– konkurranse om kyststi-prosjektet i Bodø. Stein Haugen, prosjektleder Bodø kommune 

  Kåring av vinner i konkurransen om skisseprosjekt for kyststien Bodøsjøen – Mørkvedbukta  

   

   FB_banner_2711

  NLAs fagdag i Porsgrunn 6.4.2018: Byperspektiver

  Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark fylkeskommune: Velkommen til Grenlandsbyen

  Bystrategier
  Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune: Bystrategi Grenland
  Åsa Bjerndell, White arkitekter: Helsingborg H

  Bærekraftige byprosjekter
  Mette Gundersen, Byutviklingssjef, Skien kommune: Skien 2020 - prosjektbasert byutvikling
  Tommy Thovsland utviklingsdirektør R8 Group og Franco Ghilardi, Ghilardi+Hellsten arkitekter: Aktivitet og handel som motor i sentrumsutviklingen (Obs - pdf 140 MB)
  Thomas Landenberg, White arkitekter: Fra enebolig til bybolig – er byparken min nye hage?

  Den sømløse byen
  Christian Pagh, Urgent.Agency: Kulturbevisst byutvikling – helhetstenkning om tid, rom og ressurser
  Marius Lid, plansjef Porsgrunn kommune: Grønn lenke – fra veg til gate
  Rune Skeie, Asplan Viak AS: Blågrønn byutvikling – transformasjon og flerfunksjonell bruk

   

  590x192px_forsidebilde_header

  NLAs fagdag i Moss 31.3.2017: Den mellomstore byen

  Maren Hersleth Holsen: Hvem bestemmer?
  Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth: Er en 172 år gammel struktur moden for reform?
  Marianne Hermansen, leder for plan arkitektur og knutepunkter i InterCity-prosjektet: InterCity-satsingen og knutepunktutvikling i Østfold
  Morten Olav Fredriksen, direktør for Fredriksborg AS: Hvordan skaper vi god byutvikling i Fredrikstad?
  Sander Grundvig, eiendomsutvikler: Opplevelsesbasert handel i framtiden skjer utendørs (ikke tilgjengelig)
  Terje Pettersen, kommuneplanlegger: Moss – Byutviklingen i fortid, nåtid og framtid med vekt på strategier for kompakt byutvikling og infrastruktur
  Sylvia Karres: Transformation and Identity. How to cherish existing valueswhile developing new identities.
  Ole Schrøders foredrag BY + LAND = BLAND! har vi dessverre ikke tillatelse til å publisere.

   

  Kurs i Miljøvennlig materialbruk, arrangør NAL 28. februar 2017

  lecture poster-kopi
  Tolkninger av landskap v/ Inge Dahlmann
  Last ned pdf med foredraget (33 MB)


  NLAs høstkonferanse i Oslo 21.10.2016: "Tilhørighet til landskap"
  image002

  OM Å KOMME FRA
  Guri Sørumgård Botheim, Om stedstilhørighet, poetisk innslag
  Liv Kirstine Mortensen, Om den europeiske landskapskonvensjonen - verne, forvalte og planlegge et landskap i forandring

  OM Å KOMME TIL

  Svein Elias Gautefall, Om etablering av parsellhager på asylmottak
  Else Abrahamsen, Makers' Hub, Om integrering gjennom arkitektur
  Anders Dahlbäck, Om medvirkning og integrering – Rosens röda matte, Malmø
  Clare Rishbeth, Inclusion and well-being through a shared sense of local belonging (eng.)

  OM Å KOMME TILBAKE
  Dr. Nor Atiah Ismail, Rural in character, urban in taste: Urban cultural landscape in Malaysia (eng.)
  Ramzi Hassan, Virtual reality as a tool for reconstruction and documentation og cultural heritage sites and historically important landscapes in Palestine (eng.)

  Lynforedrag
  Kaja Kittand Kvande og Helle Lind Storvik (Magasinet KOTE) «Herfra»
  HERFRA er et kartfestet digitalt magasin om Oslo. Tekst, lyd og bilder gir refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden. http://oslohistorier.no/herfra
  Kari Tønseth - Vestkyst 2.0. Fire kommuner, et landskapsbasert territorium, en ny sivilkommune. Om kommunesammenslåing og lokal identitet
  Anna Holand - Festivalens potensiale som medvirkningsverktøy. Om medvirkning og festivalen «God Nok».

   

  Frokostmøte i samarbeid med Naturviterne 12.5.2016: Transportløsninger i framtidens byer

  transportlosninger-i-framtidens-byer-frokostmote-12-5
  Rasmus Hansson, MDG - "Om hvordan politikerne kan legge til rette for miljøvennlige transportvalg - og hvorfor"
  Kenneth Dahlgren, Rodeo Arkitekter - Sykkelløsninger i den voksende byen
  Liv Rakel Øvstedal, Vegdirektoratet - Nasjonal gåstrategi
  Arne Marius Fosse, Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdep. - Folkehelsegevinsten ved å velge bort bilen
  Frode Hvattum, strategisjef i Ruter: Hvordan Ruter skal møte befolkningsveksten

  Presentasjoner og videoopptak

  NLAs fagdag i Trondheim 15.4.2016: Byvrimmel

  Charlotte Alme: Stedsrepresentasjon i hjernen - hvordan vet jeg hvor jeg er?   
  - Om hukommelse; hvor i hjernen hukommelsen er lokalisert, hvordan hukommelse er nært knyttet til sted og hvordan vi kan utnytte stedsinformasjon til å huske bedre. (Ikke tilgjengelig.)
  Lin Skaufel: Empatisk planlegging - byplan i øyehøyde. Hvordan tegne steder med utgangspunkt i framtidens brukere. (Tilgjengelig på forespørsel.)
  Kathrine Emilie Standal: Svartlamon, et byøkologisk eksperiment
  Ellen Beate Sandseter: Hvordan får vi barn til å vrimle i byen?               
  Trond Heggem: Bysykehus 
  Lasse Lind: Sirkulær bærekraftighet – kretsløpsdesign i praksis (ikke tilgjengelig)
  Les artikkel av Mikael Godø: Naturen har skjønt det på Arkitektnytt.no
  Finn Rossing: Begeistring innerst i Trondheimsfjorden(muntlig foredrag)
  Om parkvesenets prosjekter i Steinkjer           

  NLAs høstkonferanse i Stavanger 16.10.2015: "Landskapet først - en strategi for levende byer"

  Torgeir Esig Sørensen, landskapsarkitekt MNLA, Park- og veisjef i Stavanger: Grønnstruktur i Stavanger:  Fra kommuneplan til 52 hverdagsturer.
  Louise Fiil Hansen, tegnestuesjef, SLA Oslo: Det groede og det byggede.
  Aslaug Tveit, Léva Urban Design og Urban Sjøfront: Den spiselige bydel i Stavanger Øst.
  Herbert Dreiseitl, direktør i Rambøll Liveable Cities: Green-Blue-Liveable - the Art to integrate Todaywhat we need Tomorrow.         

  5 Gode historier fra Stavangerregionen:
  Arne Sælen: Langgata i Sandnes
  Ib Mikkelsen: Storslått sluttføring av turvei langs Hafrsfjord
  Else Dybkjær: Mennesket i sentrum -Kulturaksen Stavanger Øst
  Helge Hilnhütter: Kollektivtrafikk, gasspedaler, og landskapsarkitekter?        
  Omar Ingthorson landskapsarkitekt MNLA: Myklebust sjøbad

  NLAs fagdag i Bergen 17.4.2015: "By & land(skap) 2065"

  Alf Haukeland, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak: Landskapsprogram for Norge 2015-2065 (PPT 12 MB)
  Øystein Grønning, arkitekt MNAL, Migrant AS architecture+urbanism: Hvilke krav vil miljøbasert planlegging stille? Eksempler fra Oman og Tyrkia. (Ikke tillatt publisert)
  Andreas M. Behring, programleder i bydel Stovner: Migrasjon - alle nye landsmenn.
  Ingerid Helsing Almaas, arkitekt MNAL og redaktør i Arkitektur N: Er naturen et sted? For et nytt naturbegrep (publiseres ikke)
  Marit Aase, senioringeniør VA etaten Bergen kommune: Klimaendring og praktisk blågrønn byutvikling.

  DELSEMINAR 1: Naturkatastrofer – begrensninger, men også nye muligheter
  Siss-May Edvardsen, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE): Klimaendringer. 
  Ordfører Jan Geir Solheim i Lærdal kommune, Indre Sogn: Tre katastrofer på to år. Hvordan takle mange katastrofer på kort tid og komme seg videre.
  Charlotte Hvidevold Hystad og Stine Bitustøyl Askje, landskapsarkitekter: Dynamisk landskap – risikoreduserende tiltak. Prosjekteksempler (PDF 8,5 MB)
  DELSEMINAR 2: Folk vil – vil du?
  Agnes Vevle Tvinnereim: Inspirasjonsforedrag om grasrotbevegelsen (PDF 29 MB). Organisering og ulike aspekt og nivåer i arbeidet. Se også Bærekraftige liv på Landås og Matkollektivet nettbutikk

  DELSEMINAR 3: Kjøpesenterstyrt stedsutvikling, byutvikling eller bare næringsutvikling?
  Morten Ragnøy Ednes, prosjektleder Norsk design- og arkitektursenter: Byintegrerte kjøpesentre, byutvikling eller næringsutvikling? Nasjonale og internasjonale trender (PDF 26 MB).
  Ernst Einarsen, adm.dir. Sartor Holding AS og Solveig Mathiesen, sivilarkitekt/master i urbanisme. Utvikling av Straume sentrum: Er det by vi bygger?
  Fredrik Barth, Asplan Viak Bergen: Profittmaksimerende byutvikling – hva skjer i våre tettsteder, eksempel Knarvik. (PDF 3,2 MB)

  NLA Autumn Conference NBMU/ÅS 17.10.2014: "Landscape and Democracy"

  Erik Jondell, dir. Eidsvoll 1814: The Birth of the Norwegian Constitution at Eidsvoll
  Shelley Egoz, Dr. Prof. and Therese Andersson, Ph.D.-student, Centre for landscape and democracy (CLaD) at ILP/NMBU: Democracy materialised
  Maria Ignatieva, Dr. Prof. Uppsala University: Russia – public space and democracy
  Gro Sandkjær Hansen, Dr. Polit, researcher at NIBR Norwegian Institute for urban and regional research (NIBR): Public participation and planning  
  Gintaras Stauskis, Vilnius Gediminas Technical University: Continous professional development - the tool for strengthening public roles of landscape architects in the Baltic Sea region
  Sunniva Schjetne and Alf E. Støle, Landscape architects MNLA, Norwegian directorate of public roads (Statens vegvesen): National streets and urban open places 
  Yngvar Hegrenes, senior landscape architect, Municipality of Oslo: Security, safety and liveability in urban open spaces  
  Erlend Blakstad Haffner, architect, CEO Blakstad Haffner Architects: The Utøya project (not available)
  Annegreth Dietze-Schirdewahn, Dr., Prof. ILP/NMBU: Memorial sites and democracy
  Jenny B. Osuldsen, Prof. ILP/NMBU, partner at Snøhetta: Urban space and free democracies (not available)

  NLAs fagdag Oslo 28.3.2014: "Det grønne i nye Oslo"

  Tine Sundtoft, Klima- og miljøminister: Har den blåblå regjeringa en blågrønn, urban politikk?
  Joao Gomez da Silva, landskapsarkitekt, Portugal: Time Dimension in landscape
  Jeppe Aagaard Andersen, landskapsarkitekt MDL: Vandet spejler himlen
  Presentasjoner:
  Ellen de Vibe, Byplansjef, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune: Middelalderparken
  Hans Edvardsen, Bymiljøetaten, Oslo kommune: Gater og plasser
  Anne Fagerheim, landskapsarkitekt MNLA, Statens vegvesen Region øst: Dronning Eufemias gate
  Niels de Bruin, siv.ark MSA, White Arkitekter AB: Havnepromenaden langs Akershusstranda
  Morten Evensen, landskapsarkitekt MNLA, Grindaker AS: Sørengaplanen
  Tone Lindheim, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim: Ekebergparken

  NLAs høstkonferanse Oslo 18.10.2013: "Den 4de natur"

  Guro Berge, Vegdirektoratet, Statens vegvesen: Befolkningsvekst - en ressurs? Ikke for norske byer
  Tor Atle Odberg og Gunnar Ridderström, Citiplan: People makes Cities
  Joanna Frank, Center for Active Design (NY): Active Design as a strategy for Public Health
  Andrea Faber Taylor, Landscape and Human Health Laboratory (NY): Growing up in the Inner City
  Vidar Fiskum og Erlend Pehrson, Oslo Havn: Waterfront Transformation - Planning for the Future
   The Harbour Promenade - from Sørenga to Tjuvholmen

  NLA fagdag Kristiansand 5.4.2013: "Bevegelse"

  Ragnar Evensen, Kristiansand kommune: Fra folkepark til folkehelse i Kristiansand
  Bianca Hermansen, Kunstakademiets arkitektskole, København: Uterommet som aktivitetslandskap
  Sébastien Penfornis, TakTyk, Paris: Operative Tactics - TakTyks nettside
  Jan Oddvar Skisland, Universitetet i Agder: Fra ord til handling
  Espen Evensen Reinfjord, AsplanViak Arendal: Aquarama - Bystranda i ny drakt
  Mikael Colville-Andersen, Copenhagenize Design Co: Bicycle Culture by Design
  Michael Fuller-Gee, Arendal kommune: Helsefremmende byplanlegging
  Tone Telnes, Feste Grenland: Skoleparken i Seljord Fotografer:
  Dag Jenssen - side 1, 10, 18, 24, nr 1 side 26, nr 2 side 28, 31, 32, nr 2 side 33, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 50, 51, 54, 55, 56. Hans Petter Eliassen - side 2. Sigurd Telnes - side 6. Tone Telnes - side 7, 12, 19, 20, 21, nr 1 side 29, 39, 42, 43, 46. Gunnar Torvund - side 22, 23. Torhild Grøstad - side 25, nr 2 side 26, 27, nr 1 side 28, nr 2 side 29, 30, nr 1 side33, 34, 40, 41. Jørn Frentzel - side 53. Harriet Slaaen - side 9.
  Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder: Barns bevegelse - vårt ansvar
  Jan Vincents Johannessen: Dagen i dag
  Mathias Nymoen Mortensen: «parkour of Kristiansand»

  NLA fagdag Gjøvik 23.3.2012: "Nytt - frekt - djervt"

  Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune: Gjøvik vil og kan! Byutvikling i Gjøvik.
  Paul Berger, Statens vegvesen: Medvirkning gjennom ATP
  Ola Bettum, IN'BY: Ny giv fra Storgata til skysstasjonen
  Nils Kristian Raddum, KONTUR arkitektur konstruksjon: Farverikvartalet - byutvikling i sentrum
  Elger Blitz, Carve arkitekter, Nederland: Lekende offentlige rom
  Kari Nilssen og Geir Cock, Hamar kommune: DreamHamar!
  Belinda Tato, Ecosistema Urbano, Spania: Ecosistema Urbano og prosessen med DreamHamar
  Serge von Arx og Henrik Treimo, Teknisk museum: Hjernen - utstillingen Mind Gap
  Line Janicke Musæus: "3 ruter på Rudshøgda"
  Espen Finstad og Lars Piløe, Oppland fylkeskommune: Nye muligheter i visualiseringsteknologien, eksempel "Klimapark 2469"
  Stig Grytting, Sygard Grytting: Fra Mexico til Sør-Fron; Gitte Dæhlins skulpturer "Flokk"
  Arild Eriksen og Joakim Skajaa, Eriksen Skajaa Arkitekter: Strategier for små steder.

  NLA høstkonferanse Oslo 30.9.2011: "Drømmenes hage"

  Marianne Leisner - Med permakultur som arbeidsverktøy og arbeidsfilosofi
  Kongjian Yu, Turenscape - "Big Foot Revolution" - film fra foredrag på IFLA kongress i Zurich, juni 2011
  Pecha Kucha - Lyden av folk som snakker
  - Einar Lillebye
  - Charlotte Helleland
  - Kristian Nyvoll
  - Jan Løvdal
  - Axel Sømme
  - Mette Eggen 
  Line Ramstad - Arbeidet med flyktninger i Thailand
  Anne Beate Hovind - Visjoner, rammer og suksessfaktorer for å lykkes med kunst i det offentlige rom
  Martin Berdahl Amundsen - Street Art Norway
  Tom Åge Myhren - Om bygda Lucky Næroset, stiftelsen av Oppmuntringstilsynet og andre gnistrende prosjekter

  NLA fagdag Bergen 1.4.2011: "Redesign"

  Erlend Nødtvedt, Forfatter. Kulturelt innslag
  Lisbeth Iversen, byråd, Bergen kommune - Bærekraft og Innovasjon i byutviklingen
  Per Arne Bjørkum, Dr. Philos., UiS - Grønn endring i byggenæringen. Et paradigmeskifte
  Alexander Ståhle, landskapsarkitekt, Phd Urban Design, SpaceScape - Compact sprawl
  Danielle Pieranunzi - Sustainable Sites Initiative /American Society of Landscape - 
  Redesigning how we measure and evaluate sustainable performance in the landscape
  Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen, landskapsarkitekter, Lalaland - studio for landskap og arkitektur - 
  "Å hanskes med Lalaland"
  Bent Christen Braskerud, forsker NVE - Tenk smart, unngå flom
  Ulrich Pulg, landskapsarkitekt og fiskebiolog -
  Restaurering av byvassdrag-vandringsveger (og lekeplasser) for folk og fisk
  Gro Lavold, sivilarkitekt - Industristedet, bruk eller kast?
  Kristine Jensen, sivilarkitekt, Kristine Jensens Tegnestue (Danmark) -
  Fra industri og deponi til områder for rekreativt, kulturelt og sosialt  mangfold

  NLA høstkonferanse Larvik 17.9.2010: "Enkelt & bra"

  Jan Arvid Kristengård, plansjef Larvik kommune - Fra Askeladd til prins? Byutvikling i en norsk by
  Maren Hersleth Holsen, leder Ecobox - Bærekraft og langsiktighet i prosjektering
  Svendsen og Bache, Østlandsposten - Media som aktør i byutvikling
  Kristine Jensen, Kristine Jensens Tegnestue - Prags Boulevard med mer; prosjektpresentasjoner
  Lin Christina Skaufel, Gehl Architects - Gehlske byrom; presentasjon av prosjekter i Mexico City, New York m.m.
   

  NLA fagdag Trondheim 09.4.2010: "landskap.nå"

  Annemiek van Koldenhoven - From line of defense to megacanal
  Bård M Fauske - Hvor og hvordan: Arbeidet videre.
  Elisabeth Kongsbakk - 10 - Lofotens Fastlandsforbindelse
  Harald Nissen og Ole Ivar Folstad - Ilabekken - Parkutbygging i et politisk perspektiv
  Heidi Sørensen - Hvor er vi, hva gjør vi framover
  Leonard Grosch - Atelier Loidl 
  Maren Hersleth Holsen - Politikk og landskapsarkitektur
  Olav Skage -  Et tilbakeblikk på landskapsarkitektenes rolle i samfunnet
  Thorbjørn Andersson - Det offentlige rommet og politikken

   

  MANmadeSOLUTIONS - landskap og arkitekturpolitikk 24.4.2010: Norsk Form, DogA

  Bård Magnus Fauskes foredrag(PDF)

   

  NLA fagdag Trondheim 24.3.2006: FORM

  Improvisation on a triple theme (PDF)
  Interdisciplinary perspectives on improvisation (PDF)
  Improvisare necesse est (PDF)
  Improvisation as a tool for worldwide communication and interaction (PDF)

  NLA høstkonferanse Kautokeino 24.9.2009: UKJENT LANDSKAP

  Anita Veiseth - Form i etnisk landskap 2009 (1,4 MB PDF)
  Jan-Magne Gjerde - Helleristningers ukjente landskap (3,2 MB PDF)
  Joar Nango - Perspektiver på samisk arkitektur (5,7 MB PDF)
  Odd Mathis Hætta - Bruk av landskapet 2009 (5,4 MB PDF)

  Klikk her for å gå til konferansens blogg

  Rehabilitering og fornying av Slottsplassen, møte 25.5.2009

  Rapport om Slottsplassens historie

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape