Du er her: Forsiden Aktuelt Internasjonalt ICOMOS - International Council on Monuments and Sites

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites

09.02.2016

ICOMOS Norge er den norske avdelingen av International Council on Monuments and Sites. ICOMOS ble dannet i 1965 og er en «non-governmental organization» for fagfolk som arbeider med kulturminnevern. ICOMOS Norge er rådgiver for norske myndigheter i Verdensarvspørsmål. ICOMOS Norge inngår i et internasjonalt nettverk av kulturminneeksperter, der ICOMOS medlemmer er engasjert i kulturminnevern i Europa, Afrika, Asia, Amerika, Oseania og Antarktis. ICOMOS har rollen som rådgiver for UNESCO i spørsmål om verdensarv. UNESCO bistår ellers forvaltere for Verdensarv globalt gjennom sitt Verdensarvsenter. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonens mål er å bidra til fred og trygghet gjennom internasjonalt samarbeid på disse områdene. UNESCO ble opprettet i 1945, og Norge ble medlem i 1946.

Les mer på ICOMOS Norges hjemmeside

ICOMOS nyhetsbrev om Raymond Lemaire Fund for unge forgivere (21-30 år)

Nyhetsbrev 16. februar 2009.
 

CELEBRATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF ICOMOS (1965-2015)
Heritage in Transformation Heritage protection in the 21st century - problems challenges predictions ICOMOS Poland

Verdensarvforum 2016 Telemark 9.-11. mai

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape