Du er her: Forsiden Fag Fagområder Samferdsel transport vei sykkel

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: www.spacescape.se

  Samferdsel - transport - vei - sykkel

  15.05.2013

  Statens vegvesen utgir en rekke rapporter om samferdsel og transportplanlegging.

  Spacescape har utvecklat en ny metod för att analysera cykelstäder, den s.k. cykelstadsmodellen. Modellen kombinerar forskningsbaserade analysmetoder med undersökningar av de lokala cyklisternas preferenser och leder fram till såväl politiskt, lokalt och vetenskapligt väl förankrade förslag på fysiska
  åtgärder i cykelnätet. Analysens bredd av kartlagda cykelstadskvaliteter och detaljeringsnivå gör troligtvis cykelstadsmodellen världsunik.
  Rapporten är tagit fram för Örebro kommun med stöd av Delegationen för Hållbara Städer.
  Ladda ner rapport här: http://www.spacescape.se/2013/02/en-cykelstad-for-alla/ 

   

  Rapporter fra Statens vegvesen finner du på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter

  2012: Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen, seksjon Transportplanlegging. Rapport nr 7. Grunnlagsdokument for NTP 2014-2023:
  "Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023" (45 sider - 4 MB)
  Tema: Forslag til nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform og hverdagsaktivitet.
  Forfattere: Marit Espeland og Kristin Strand Amundsen

  2011: Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen: By- og kollektivplanlegging. Rapport 91 er basert på en studietur i oktober 2011:
  "Innovativ transportplanlegging. New York - et spennende case" (76 sider - 5 MB) 
  Tema: Sykkel, offentlige rom og høystandard buss.
  Forfattere: Bente Beckstrøm Fuglseth og Sandra Peterson

  2009: Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen. Erfaringsrapport 2009/12:
  "E10 Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast)" (72 sider - 9 MB). 
  Tema: Landskapstilpasning og naturlig revegetering fra stedlige toppmasser.
  Forfatter: Landskapsarkitekt MNLA Elisabet Kongsbakk

   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape