Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Viktig med skole i sentrum

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  Viktig med skole i sentrum (Laagendalsposten)

  11.06.2012 | MH

  Kronikk i Laagendalsposten 11.6.2012 av Frøy Walberg Sandness, landskapsarkitekt MNLA.

  Viktig med skole i sentrum
  Må vår familie melde oss på i køen av bilister - ...som stamper gjennom byen?

  Av Frøy Walberg Sandness

  LEVENDE SENTRUM. Kongsberg trenger en skole i sentrum. Er virkningen på transportbehov, logistikk og infrastruktur ved en nedleggelse av Wennersborg analysert? Dette bør rådmann Astrid Sommerstad og oppvekstsjef Kai Erik Lund kunne svare på.

  Wennersborg er barneskolen for oss som bor i Kongsberg sentrum. De andre barneskolene i byen er plassert i boligfeltene som omkranser sentrum, eller de er bygdeskoler som er nervesentra i sine respektive lokalsamfunn. Det planlegges ny Kunnskaps- og kulturpark på Vestsida, og på kommunens nettsider står det: «Hensikten med KKP er () å gjøre Kongsberg Sentrum attraktivt () som bosted» Hvis man ønsker et levende sentrum, en fungerende sykkelby og aktive innbyggere, er det å legge ned en sentrumsskole ikke veien å gå. Det er lite logisk å få studenter tilbake til sentrum samtidig som små barn som bor der daglig må fraktes ut.

  BILFRITT LIV. Til hverdags er vi en bilfri familie. Og vi har bosatt oss på Sandsværmoen nettopp for å kunne være det. Med to barn i den lokale barnehagen og et på Wennersborg kan all transport foregå til fots eller på sykkel, og vi føler at vi lever et logistisk luksusliv. Ungene får til og med litt trim på kjøpet, og det er bra for samfunnet. Men vi har prøvd noe annet! Da vi var nyinnflyttet måtte en av de voksne bruke 1,5 timer daglig på å hente og bringe barn i barnehager i Funkelia og på Gamlegrendåsen før turen gikk enda en gang innom sentrum på vei til egen jobb eller hjem. Dette er unødvendig bruk av tid og ressurser i en liten by. Kongsbergs areal- og transportplan er i høy grad bestemmende for plassering av bl.a. nye boligfelter i kommunen. Den skal sikre at beboerne har tilgang på sykkelsti, trygg skolevei, kollektivtilbud etc. slik at det ikke skapes behov for ny infrastruktur som kommunen hverken har kapasitet til å investere i eller drifte. En nedleggelse må analyseres i forhold til Kongsbergs areal- og transportplan, i tillegg til overordnet skolestruktur. Dagens boligstruktur tilsier at det vil bo barn i nærheten av Wennersborg også i fremtiden.

  Med skole på Skavanger eller Kongsgårdmoen må i hvert fall vår familie melde oss på i køen av bilister som stamper gjennom byen. Dette gjelder uten tvil flere, og vil få samfunns- og miljømessige konsekvenser. Hvor mange biler må unødvendig ut på veiene i morgen- og ettermiddagstrafikken som følge av dette? Hvor mange voksne må redusere sin stilling i en kongsbergbedrift for å klare familielogistikken? Disse spørsmålene må besvares før man beslutter å legge ned en sentrumsskole, som i tillegg ligger vegg i vegg med byens største arbeidsplass.

  Wennersborgs plassering vegg i vegg med Teknologiparken anses av mange foreldre for å være den største trusselen mot skolens eksistens. Det råder en slags resignasjon, og en overbevisning om at Teknologiparkens arealbehov nærmest som en selvfølge vil føre til at skolen blir lagt ned. Jeg anser dette naboskapet for å være en fordel. For de ansatte i bedriftene innenfor Teknologiparken, er plasseringen i sentrum og barneskole vegg i vegg en verdsatt kvalitet. I andre byer må ansatte i tilsvarende næringsparker kjøre ut av byen for å komme på jobb etter at de har levert ungene med bil til den lokale skolen. Vi som sogner til Wennersborg er heldige og har det annerledes. Det kan hende at også bedriftene i Teknologiparken skal vurdere dette naboskapet i et slikt perspektiv. De ønsker velutdannede voksne til sine stillinger, og at de skal bli i jobben når en kostnadskrevende opplæringsprosess er over. En hjelp til å oppnå dette, kan være å spille på lag med Kongsbergs småbykvaliteter, slike som gangavstand til «alt» og trygt oppvekstmiljø. Å kunne gå til jobb er livskvalitet, og man setter særlig pris på det etter å ha prøvd andre løsninger. Ikke minst er det hyggelig når ungene skal samme vei og man kan slå følge. I ytterste konsekvens lever vi alle her i byen av et kompetent og konkurransedyktig teknologimiljø, og vi setter pris på det. La oss ikke konstruere motsetninger som i realiteten ikke finnes.

  MULIGHET. Hverken Skavanger eller Kongsgårdmoen skoler har kapasitet til å ta inn elever som blir stående uten skolebygg hvis Wennersborg nedlegges. Dermed må disse flikkes på og bygges ut hvis elevene skal fordeles dit. Det er ikke gratis, og løsningen blir sannsynligvis ikke god. Alternativet er ny barneskole. Hvis vi forutsetter at barneskolen skal betjene de som bor i Wennersborg skolekrets i dag, hvor har Kongsberg kommune i så fall en tomt som er stor nok, og som ivaretar en av Wennersborgs viktige kvaliteter, nemlig gangavstand for de fleste elevene?

  Dersom det er sånn at Wennersborg er i så dårlig teknisk forfatning at ny skole er nødvendig i tillegg til å være ønskelig, gjør vi dette: Når bilene som i dag står midlertidig på fotballbanen ved Wennersborg endelig flytter inn under bakken (de skulle jo bare ta ballbanen i ett år?) går vi i gang med å bygge ny barneskole der. Den kan tilpasses terreng og omgivelser på en god måte, og få deilige og solfylte uterom til ungenes friminutt, gymtimer og SFO. Når en barneskole som er kunnskapsbyen verdig står klar, flytter barn og lærere over Sellikbekken, og vips! står arealer ledige der skolen var. Like nær Teknologiparken som før. De kan brukes til ny fotballbane, til parkering, til teknologipark eller annet som vi ønsker oss. Og Kongsberg vil fortsatt ha sin Skole i Sentrum. Det er så lett!

  Bildetekst:
  - I SENTRUM: Wennersborg er en skole som er viktig for sentrum, skriver Frøy W. Sandness. Her er Jonas Helleberg Jakobsen i aksjon på sykkelen.
  FOTO: STINE LJUNGQUIST KNUDSEN
  © Laagendalsposten

  Les hele kronikken her - LAAGENDALSPOSTEN 11.6.2012

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape