Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Fremtidens grønne by

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: Sideros Sameie

  Fremtidens grønne by? (Aftenposten Aften)

  20.06.2012 | KC

  Det ryktes at ansatte rømmer den nye Bymiljøetaten. Det er viktig at den nye skuta har dyktige fagfolk for å møte grøntfaglige utfordringer i den raskt voksende byen.

  Les debattinnlegget til Tore Edvard Bergaust, dosent ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, i Aftenposten Aften her.

  Bymiljøetaten

  Friluftsetaten i Oslo ble fra nyttår en del av den nye Bymiljøetaten. Dette er i motsetning til for en
  del år tilbake. Da en samlet alt i ”grønt” i en egen etat, med park, idrett, friluft, skog og miljø, for å
  synliggjøre fagfeltet. Nå gjøres det motsatte. Det grønne er tatt inn i en stor etat. Tanken er at de
  ulike deler og nivåer av det grønn skal inngå som en naturlig del og premissleverandør i det som
  etaten behandler. En synergieffekt ved å plassere ulike fag sammen, som likeverdige.

  Det er å håpe at det lykkes i en by som har god og solide tradisjoner i forhold til park, idrett og
  friluftsliv. Marius Røhne, Harald Hals og Rolf Hoffmo er noen av de fremadskuende personer som har
  tjent byen og den innbyggernes ve og vel. De la grunnlaget for den grønnstrukturen vi kan glede oss
  over i dag.

  Grønne utfordringer

  Det trengs et sterkt og oppegående apparat for å møte de utfordringer som byen står overfor i de
  kommende 10-årene, med sterk vekst og trykk på byens grønne lunger. Ikke bare fra utbyggings- og
  fortettingsinteressene, men også ut fra den sterke bruken som disse anleggene vil få med en raskt
  stigende befolkning. Det må tenkes langsiktig for å møte den økte slitasjen som dette vil medføre,
  samt endret bruk av områdene. Byens befolkning består ikke lenger av en enhetlig masse. Den er
  en langt mer flerkulturell enn noen gang tidligere. De ulike befolkningsgrupper har sine uensartede
  behov og forventninger til en vel fungerende grøntstruktur.

  Park mangler

  At ordet park og friluftsliv ikke lenger eksisterer i organisasjonskartet for den miljøsertifiserte blå/
  grønne by betyr kanskje ikke så mye, skjønte det hadde kanskje ligget et lite oppflaggingssignal
  der. Det samme også ved at nesten alle lederposisjoner for de grønne fagområdene nå innehas av
  personer med mer teknisk bakgrunn.

  Fagmiljøet forvitrer

  Mer bekymringsfullt er det når det nå ryktes at dyktige fagpersoner fra den tidligere Friluftetaten nå
  søker seg ut av Oslo kommune. Fagmiljøet forvitrer. Det høres ikke helt betryggede ut. Jeg håper ikke
  dette er på grunn av at de synes seg til side satt og uten gehør fra de øvrige i den nye organisasjonen.

  I årene fremover trenger Oslo, til befolkningens beste, kompetente fagfolk folk med kunnskap
  og forståelse for anleggene i et langsiktig perspektiv. I motsetning til veier og bygninger, så er
  ikke parker og grøntanlegg ferdige den dagen entreprenøren forsvinner fra anlegget. Det er bare
  begynnelsen på hva som skal være en lang levetid. Et livsløp som også må kunne endre kurs under
  veis, i forhold til nye trender, krav og behov.

  Kvaliteten i anleggene skal siktes for funksjonell og fleksibel bruk, med hensyn til materialer, utstyr
  og vegetasjon både ved nyanlegg, ombygninger og i drift og vedlikehold.

  Grønnstrukturen for deg og meg

  Hvordan byen presenterer seg er en suksessfaktor utad. Enda viktigere er det for oss som bor i og
  bruker byen. Det gjelder byens helse og helsen til oss som bor i byen. Bevegelse, frisk luft, vakre
  omgivelser er forebyggende tiltak i en befolkning som blir stadig sykere. På den måten er park, idrett
  og friluftsliv viktige innsatsmidler for å spare fremtidige utgifter. Så viktig at det nesten burde vært
  dekket over helse- og sosialbudsjettet. Da trengs det kompetanse til å ivareta dette.

  Hovedstaden et forbilde?

  Etter en rekke med tidligere omorganiseringer av de grønne fagfeltene er det nå å håpe at den nye
  Bymiljøetaten lykkes i å bli en visjonær etat for fremtidens grønne by. Og da mener jeg det grønne,
  ikke alt det andre som kaller seg grønt. For park, idrett, friområder, skogen, for alt det som inngår i
  grøntstrukturen, for mennesker, flora og fana. Det er å håpe at Oslo må gjeninnta posisjonen som
  et forbilde innen park som det var tidligere, og at hovedstaden må bli den motor den bør være for
  landets, og utlandets, øvrige forvaltninger.

  Mvh,

  Tore Edvard Bergaust

  Dosent, seksjonsleder landskapsarkitektur
  Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Ås

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape