Finn din landskapsarkitekt

Søknad om NLA medlemskap _ Ordinært medlemskap

Personlige opplysninger

Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr/-sted
E-post privat
Tlf privat/mobil
Fødselsnr - 11 siffer
(dd.mm.åå pnr)
Studiested
Eksamensår
Tittel/ grad
Fagforening (AFAG, Tekna, Naturviterne m.fl)

Opplysninger om arbeidsgiver

Arbeidsgiver/kontor
Besøksadresse
Postadresse
Postnr/-sted
Telefon kontor
E-post ansatt (søkeren)

Kontingent

I kontingenten er inkludert obligatorisk abonnement på fagtidsskriftene Arkitektnytt (11 utgaver) og Arkitektur N (8 utgaver).

Redusert sats gjelder de tre første årene etter eksamen.
Medlemskap i fagforening (AFAG, Tekna, Naturviterne m.fl.) gir rabatt i NLA-kontingenten med kr 460,- per år.

Medlem uten fagforeningsmedlemskap: Kr. 4540,- per år.
Reduserte satser: kr 2314,- (75 %), kr 3056 (50 %), kr 3798 (25 %).

Medlem med fagforeningsmedlemskap: Kr. 4060,- per år.
Reduserte satser: Kr. 2194,- (75 %), kr 2816 (50 %), kr 3438 (25 %).

Pensjonist: Kr. 2856,- per år.
Ved arbeidsledighet, uførhet eller tilsvarende kan redusert sats innvilges etter begrunnet søknad til NLA.

Vi anbefaler å opprette AvtaleGiro ved betaling av faktura. Dette gjøres i nettbanken.

Husk å sende NLA bekreftelse på bestått studium, i post eller vedlegg til e-post.

Ønsker å motta gratis velkomstbok:

Kommentar
Opplysningene på skjemaet er også grunnlag for NLAs årbok, det er derfor viktig at du gir fullstendige opplysninger.
Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape