Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

12345678910...
  
Foto: Arkitektgruppen Cubus v/Axel Sømme

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

År: 2015-2016

Foto: Ellingsen/Asplan Viak. Kanal gjennom parken.

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

År: Byggetrinn 1-2015. Byggetrinn 2-pågår

Foto: Karen Kråkevik

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS, Lillehammer

År: 2009

Foto: SVV/Sverre Hjørnevik og Jan Adriansen. Kongevegen over Soknefossen i Galdane før restaurering. Nå er det kommet helt nye brukar og brua er rekonstruert etter oppskrift fra 1794. Må oppleves!

År: 1793

Foto: Arne Sælen

Landskapsarkitekt: landskap DESIGN AS

År: 2015

Foto: Mari Bergset. Løpe-/spaser-runde med gummidekke.

Landskapsarkitekt: LO:LE landskap og plan AS, Steinsvik Arkitektkontor AS

År: 2015-2016

Foto: Norconsult AS. Oversiktsbilde over Gullhella sykehjem.

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika

År: 2013-2015

Foto: Norconsult AS, Stavanger

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

År: 2015

Foto: Damian Heinisch

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

År: 2014

Foto: Martina Andersson

Landskapsarkitekt: Alliance arkitekter AS

År: 2015

Foto: Amund Johne

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, plan og landskap

År: 2015

Foto: Sundt & Thomassen AS

100 % barnehagedekning i Oslo

År: 2005-2010 (ikke avsluttet)

Foto: Gabriele K. Røkenes og Sylvia Piamonte Samuelsen

Adamstuen kollektivknutepunkt

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika

År: 2012

Foto: Pål Hoff

Adkomstplass til Vitensenteret VILVITE

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

År: 2007

Foto: Norconsult

ADO arena og Amalie Skram videregående skole

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

År: 2014

Foto: Trondheim kommune

Agnar Mykles plass og Klostergata 66-72

Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter AS

År: Høst 2007

Foto: Bjørn Stuedal og Bjørbekk & Lindheim

Ahus - Akershus Universitetssykehus

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS, SCHØNHERR LANDSKAB K/S

År: Første byggetrinn nov. 2008. Endelig ferdig 2012

Foto: Øystein Bekkevold og Elisabeth Tønnessen

Ajaxparken

År: 2012

Foto: Tomasz Majewski

Aker brygge

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap

Foto:

Akselberg kalkbrudd

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, plan og landskap

Foto: Østengen & Bergo AS

Aktivitetspark Prestegardslandet

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Foto: Amin Olve Klungseth Ullah

Aktivitetsparken Pyramiden

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

År: 2014

Foto:

Aktivt møtested: «FOLKEPARKEN»

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Foto:

Aktivt møtested: «KAMELEON»

Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)

Foto: Grindaker AS, ved Amund Johne MNLA

Alexander Kiellands plass

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

År: 1999-2001

12345678910...

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape